Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Øystein B. Lian

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Eline Feiring
Knut E.A. Lundin
Tom Glomsaker

Medisin og vitenskap

Tormod Bjerkeset
Steinar Havik
Knut-Erik Moen Aune
Arne Rosseland
Morten Tangen
Svend J. Andresen
Bjørn Moum
Truls Hauge*
Ingrid Castberg
Olav Spigset
Heidi Frostad Sivertsen
Liisa Mortensen

Perspektiv og debatt

Siri Blesvik
Rigmor Diseth
Tonje Lossius Husum
Ragnfrid Kogstad
Hege J. Orefellen
Gro Hillestad Thune
Dag Bratlid
Teresa Farstad
Ivar Hørven
Anders Hodt
Knut Rasmussen
Joar Austad
Claus Lützow-Holm
Johan Moan
Alina Carmen Porojnicu
Zoya Lagunova
Karl Anton Undeland
Arnold Berstad
Vegard Bruun Wyller
Christian Lycke Ellingsen
Christian Horn
David Parker
Petter Gjersvik
Per-Henrik Randsborg
Arnfinn Engeset
Jone Trovik
Hans-Jacob Bangstad
Siren Haugland
Sissel Steihaug

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Bjørn Oscar Hoftvedt
Karoline Borgen

Oss imellom

Ove Andreas Mortensen
Terje Vigen
Kjell Berg
Ove Aronsen
Axel Gjellestad
Stein Høybjør
Ronald Opdahl
Ole Rysstad

På tampen