Ønsker å kombinere utdanninger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Man burde kunne kombinere spesialistutdanning og doktorgradsutdanning, og det burde være lønnstillegg for forskningskompetanse og en slik grad, mener Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS).

Torunn Janbu (t.v.) og Terje Vigen fulgte nøye med på budskapet til Anna Midelfart. Foto Cecilie Bakken

Både rekruttering til og revitalisering av forskning, og lønns- og arbeidsforhold sto på programmet under årsmøteseminaret til foreningen. Anna Midelfart, leder i LVS, brukte symbolske bilder av seilbåter for å få frem sine håp for forskningen fremover. Første bildet var av en seilbåt som hadde kjørt inn i en brygge og var knust. Så kom det et bilde av en båt som seilte i god fart på havet.

– Slik håper vi det vil gå med forskningen fremover, at den vil ha bra med vind i seilene og ikke lide skibbrudd, sa hun.

LVS-lederen trakk frem flere tiltak fra innstillingen i «Vind i seilene for medisinsk forskning» (1) fra et internt utvalg i Legeforeningen. – Vi vil jobbe for stabilitet innen rammevilkår og lønn, og for at det etableres forskningsfond og forskningsnettverk innen allmennmedisin, fortalte Midelfart.

Signe Bang, spesialrådgiver i Norges forskningsråd, holdt et innlegg om rådet hadde lykkes i å bedre kvaliteten og rekrutteringen til forskning.

– Vi har blant annet satset på sommerstipend, slik at vi får folk inn i forskningen som unge. Mer har gått til grunnforskning, og vi har lagt vekt på forskning som har nyskapende potensiale, samarbeid internasjonalt og nasjonalt, og om prosjektet vil kunne rekruttere nye forskere, sa hun. Bang syntes det var vanskelig å kunne fastslå om kvaliteten og rekrutteringen er blitt bedre, men understreket at det i alle fall hadde blitt verre hvis man ikke hadde jobbet med dette. – Også satsingen på forskerlinjene kan på sikt gi forbedringer, mente hun.

En i salen ville vite hvorfor Forskningsrådet satser på forskningslinjer når man ikke har noen stipendiatstillinger etterpå.

– Universitetet har selv ansvaret for forskningsutdanningen og bevilgningene, svarte Bang. En annen i salen kommenterte at det var vanskelig å rekruttere når forskerne tjener mindre enn assistentleger. Stig Slørdahl, dekanus ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), understreket at fakultetet har liten økonomisk handlefrihet når det gjelder lønn.

Også alderen til professorene ble tatt opp. Slørdahl la frem tall som viste at så mange som halvparten av legene i professor 1-stillinger ved fakultetet hans vil pensjoneres innen 2015. Blant dem som holdt innlegg på årsmøteseminaret, var også statssekretær Åge Rosnes fra Kunnskapsdepartementet. Han fortalte at regjeringen vil legge vekt på forskning på sykefravær og eldres helse.

– Også bioteknologi og sykdommer som særlig rammer den tredje verden er områder som skal prioriteres innenfor medisinsk forskning, sa han.

Anbefalte artikler