Oversiktlig om kirurgiske prinsipper og operasjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Asbury, S.

  Mishra, A.

  Mokbel, K.M.

  Principles of operative surgery

  Viva practice for the MRCS. 3. utg. 216 s. Oxon: Radcliffe Publishing, 2006. Pris GBP 22

  ISBN 1- 85775-717 - 3

  Dette er den tredje utgaven av Principles of Operative Surgery og er ment som en kortfattet og systematisk gjennomgang av aktuelle temaer ved forberedelse til muntlig eksamen i kirurgi ved opptak til The Royal College of Surgeons of England.

  63 temaer gjennomgås og de omfatter de vanligste operasjoner i generell kirurgi, laparoskopisk kirurgi og nyere metoder, som robotkirurgi. I tillegg er aktuelle temaer for den utøvende kirurg dekket, slik som screeningundersøkelser, medisinsk statistikk og traumebehandling.

  Først presenteres stikkordsmessig noen råd om hvordan man bør opptre ved muntlig eksamen. Deretter gjennomgås de kliniske emner i alfabetisk rekkefølge, fra Akutt iskemi i underekstremitet til sårtilheling (wound healing). Avslutningsvis gjennomgås emnene kontrollerte kliniske studier, medisinsk statistikk og kvalitetssikring i kirurgien.

  Ettersom hvert tema er lagt opp som øvelse til muntlig eksamen, er det fra 5 – 7 spørsmål som dekker den aktuelle problemstillings insidens, diagnosestilling, operasjonsindikasjon, operasjonsteknikk, komplikasjoner og postoperativ oppfølging. Utvalget av emner og spørsmål er gjort av leger som nylig har bestått eksamen og av eksaminatorer og de fleste aktuelle problemstillinger er søkt dekket. Svarene til hvert spørsmål er satt opp stikkordsmessig, bortsett fra beskrivelsen av den aktuelle operasjon. Det operative inngrep beskrives i en kortfattet, poengtert og systematisk tekst: informasjonen som bør gis til pasienten, pasientleie på bordet, operativ tilgang, gjennomføring, suturvalg og lukking av operasjonssåret.

  Dette er ikke ment å være en utfyllende lærebok i kirurgi (en liste over anbefalt tilleggslitteratur er gitt bakerst i boken) og det er ingen illustrasjoner. Den gir imidlertid en systematisk og lett tilgjengelig oversikt over de vanligste kirurgiske problemstillinger og operasjoner. Den er skrevet i et lett leselig engelsk, med oversiktlig layout.

  Selv om boken er skreddersydd for forberedelse til muntlig post-graduate eksamen i kirurgi i England, er innholdet like aktuelt for norske forhold. Den kan anbefales både for studenter, utøvende kirurger og eksaminatorer som øvelse til muntlig eksaminasjon, og for andre som ønsker en kortfattet oversikt over kirurgiske prinsipper og operasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media