Keisersnitt ved seteleie?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ved seteleie bør planlagt keisersnitt foretrekkes, viste en undersøkelse publisert i The Lancet i 2000. Studien møter nå igjen sterk motbør.

Det er omtrent 1 500 setefødsler til termin per år i Norge. Foto Science Photo Library/GV-Press

Mark Glezerman, som ledet et av de 121 sentrene som var med i studien (1), har nå gjennomgått dataene på nytt (2). Tittelen på hans artikkel er talende: The raise and fall of a randomized trial. Han viser at inklusjonskriteriene ikke ble fulgt, at mange sentre ikke tilfredsstilte kravene til moderne fødselshjelp, og at senere oppfølging av barna ikke har vist forskjell i morbiditet mellom gruppene. Glezerman mener at forfatterne bør trekke tilbake konklusjonen i artikkelen, selv om dette neppe vil føre til endrede prosedyrer.

– Studien ble i sin tid kritisert av flere, men den fikk likevel stor gjennomslagskraft. Dette er et godt eksempel på at fagfolk blendes av studier som er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift, selv om studiekvaliteten er dårlig, sier assisterende avdelingsoverlege Lillian Nordbø Berge ved Ullevål universitetssykehus.

– På oppdrag fra Helsetilsynet og i samarbeid med Norsk gynekologisk forening ble det nedsatt en ekspertgruppe som skulle gjennomgå problemstillingen ut fra norske forhold. Gruppen konkluderte med at vaginal forløsning er trygt ved seteleie dersom seleksjonskriteriene blir fulgt og fødselsovervåkingen er adekvat, sier Berge.

Anbefalte artikler