Dyr, men deilig!

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ottesen, Bent

  Mogensen, Ole

  Forman, Axel

  Gynækologi

  3. utg. 407 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2005. Pris DKK 628

  ISBN 87- 628-0403- 0

  Dette er en dansk lærebok i gynekologi primært beregnet på medisinstudenter, men også som oppslagsverk for allmennpraktikere og for leger under utdanning i allmennmedisin og gynekologi og obstetrikk.

  Alle kapitler er skrevet av danske gynekologer som er kapasiteter på sine respektive felter innen faget. Redaktørene har hatt som mål å lage en lærebok på et høyt faglig og kunnskapsbasert nivå.

  To av de 20 kapitlene er nye for denne utgaven: klimakteriet og sedelighetsforbrytelser, herunder også omskjæring av kvinner. Boken er velskrevet og har luftig tekst ispedd fine figurer og gode fotografier, som gjør den meget lettlest. Innbindingen virker solid og papirkvaliteten god, den skulle nok tåle å tas frem mange ganger. De enkelte kapitlene innledes ofte med nøkkelfakta i separate lilla bokser. Det gjør det lett å slå opp når man raskt ønsker kardinalsymptomer eller behandlingsanbefalinger.

  Hvert kapittel avsluttes med noen få referanser i form av andre lærebøker og noen få «nøkkelartikler». Noen refererer også til relevante nettsteder, oftest da til metodeanbefalingene til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. At man ikke nødvendigvis refererer til andre tilsvarende skandinaviske nettreferanser, er vel akseptabelt, men det forundrer meg at man ikke noe sted har funnet det verdt å referere til retningslinjene til Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

  Diagnostikk og behandling er så likt i Norge og Danmark at boken godt kan benyttes her. De fleste medikamenter er også angitt med generisk navn heller enn med preparatnavn. De faglige anbefalinger virker velfunderte, og man har i stor grad prøvd å legge kunnskapsbasert viten til grunn.

  Jeg synes absolutt boken er velegnet for medisinstudenter og anbefaler den gjerne. Til spesialistkandidater vil jeg heller anbefale separate verker i f.eks. endokrinologi, urogynekologi eller operativ gynekologi. Den norske læreboken Obstetrikk og gynekologi fra 2004 koster litt mindre (1). Mine prisbevisste medisinstudentkonsulenter som delte boken som påskelektyre med meg, ville da heller velge den norske fremfor den deilige danske. Akk ja, sann…

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media