Placentahåndbok for patologer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Baergen, Rebecca N.

  Manual of Benirschke and Kaufmann’s pathology of the human placenta

  504 s, tab, ill. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. Pris USD 80

  ISBN 0-387-22089-5

  Ifølge forfatteren er intensjonen at dette skal være en praktisk veileder og manual til hjelp ved mikroskopet eller på disseksjonssalen. En stor teoretisk del er først og fremst beregnet på patologer som driver placentadiagnostikk eller på anatomer og biologer med spesiell interesse for placenta.

  Boken er på engelsk og inneholder rikelig med illustrasjoner, makro- og mikrofotografier. Kompendiet er systematisk bygd opp og omhandler de fleste tilstander og sykdommer man kan forvente å møte i placentadiagnostikken. I del en gis en makroskopisk beskrivelse av placenta i første, andre og tredje trimester av svangerskapet, deretter gis en detaljert beskrivelse av normalanatomien ved ulik svangerskapsalder. Et meget omfattende kapittel beskriver hvorledes en systematisk placentaundersøkelse skal utføres, med dertil egnet undersøkelsesteknikk. Forfatteren gir til og med råd om hvilke instrumenttyper som er mest velegnet. En rekke sidelange tabeller med henvisning til figurer og diskusjon annet sted i boken er med på å øke detaljnivået.

  I del to beskrives normal utvikling av placenta og hinner, også dette kapitlet er rikt illustrert og supplert med gode mikrofotografier. Den tredje delen beskriver ulike varianter av placentautvikling forbundet med flerlingsvangerskap. I del fire og fem omhandler sykdommer og misdannelser på ulike trinn i placentautviklingen, mens de neste kapitlene omhandler maternelle og føtale sykdommer og hvorledes disse kan påvirke placenta. Også disse kapitlene er rikt illustrert. Til slutt gis det en utredning om juridiske aspekter ved placentadiagnostikk.

  I motsetning til de fleste spesialbøker om placenta har denne et hendig format og er lett å transportere i forbindelse med praktisk diagnostikk. Boken egner seg først og fremst for patologer som driver placentadiagnostikk Den er antakelig for ambisiøst lagt opp til å være egnet som lærebok for medisinstudenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media