Fremskritt innen lungekreftbehandling

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny type cellegiftbehandling gir bedret overlevelse ved småcellet lungekreft.

  Ved ikke-småcellet lungekreft er færre strålebehandlinger like effektivt som mer langvarig strålebehandling i forhold til overlevelse og livskvalitet.

  I sin avhandling Improving treatment in patients with lung cancer. Results from two randomised studies, som består av to store fase III-studier, har overlege Stein Sundstrøm i den ene studien inkludert 436 pasienter med småcellet lungekreft.

  Resultatene viser at den nye behandlingen (EP-kur; cisplatin og etoposid) i kombinasjon med strålebehandling ved begrenset sykdomsutbredelse av småcellet lungekreft gir en signifikant bedret overlevelse i forhold til den tidligere standardbehandlingen med cyklofosfamid, epirubicin og onkovin (CEV-kur).

  I den andre studien ble 421 pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft behandlet med lindrende strålebehandling. Resultatene viser at pasientene som fikk en høy stråledose gitt to ganger, hadde samme symptomlindring, livskvalitet og overlevelse som pasientene som fikk mer langvarig strålebehandling.

  – Begge studiene gir viktige føringer i dag-til-dag-behandlingen av lungekreftpasienter, og resultatene refereres nå internasjonalt, sier Sundstrøm.

  Han disputerte for graden dr.med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.3. 2006. Arbeidet er utført i samarbeid med Norsk lungekreftgruppe (NLCG).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media