Praktisk håndtering av akutte hudsykdommer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Zachariae, Claus

  Gniadecki, Robert

  Veien et al., Niels

  Akuta hudsjukdomar

  192 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2005. Pris SEK 244

  ISBN 47- 05281-3

  Det var med store forventninger jeg åpnet denne lille og hendige boken som er skrevet av svært solide danske dermatologer. Forfatternes mål er å omtale alle hudsykdommer som kan oppstå eller forverres vesentlig i løpet av to uker; etter min mening en praktisk og nyttig definisjon. Ambisjonen er videre å vektlegge praktisk diagnostikk og behandling samt gi råd om videre henvisning av pasienten.

  Boken tar utgangspunkt i klinisk morfologi, og innledes med et nydelig, lite kapittel om efflorescenser som så danner utgangspunkt for 16 kliniske kapitler som alle er rikt illustrert med fargefotoer av høy kvalitet. Avslutningsvis presenteres de omtalte sykdommene i tabellarisk form, men med annen tematisk inndeling enn resten av boken, og derfor en mulig kilde til forvirring.

  Teksten er veldisponert og konsis. Den faglige verdien er gjennomgående god, men bedre for de rene dermatosene enn for infeksiøse tilstander, som også omtales bredt. Aktuelle differensialdiagnoser behandles grundig. Forslag til utredning og behandling behandles mer kortfattet, men i tråd med gjeldende praksis.

  Utvalget av sykdommer som omtales virker fornuftig, men en lite akutt tilstand som granuloma annulare kunne med fordel vært erstattet av f.eks. lichen planus. Det er en styrke at forfatterne omtaler seksuelt overførbare sykdommer med hudaffeksjon på linje med andre akutte hudsykdommer.

  Min viktigste innvending gjelder de heller restriktive rådene om henvisning til spesialist, noe som faktisk forutsetter at primærlegen har tilstrekkelig diagnostisk kompetanse og erfaring innen området akutt hudsykdom. Egen erfaring tilsier nemlig at en stor del av akutthenvisningene nettopp etterspør diagnostisk vurdering.

  Dette til tross: Boken kan anbefales innkjøpt av allmennleger og til legevaktsentraler, men er etter min mening mindre egnet for medisinstudenter. Noen kolleger vil trolig foretrekke den danske originalutgaven (Munksgaard Danmark, København 2004).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media