()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grunnlegger av Sentrum Røntgeninstitutt og mangeårig administrerende overlege, Roy Magnus Løken (f. 11.4. 1938), døde søndag 23.4. 2006 etter knapt et års kreftsykdom.

  Roy Magnus Løken ble godkjent spesialist i medisinsk radiologi 1976. Visjonen om å bygge opp et godt røntgentilbud basert på kvalitet og tilgjengelighet hadde han allerede før han startet oppbyggingen av en ny røntgenavdeling ved Nordland Sentralsykehus i Bodø i 1970. Etter seks utfordrende år i Bodø og et kort intermesso ved Sentralsykehuset i Akershus begynte han sammen med sin daværende kone og radiolog Kirsti, å bygge landets første moderne private røntgeninstitutt i 1977.

  Sentrum Røntgeninstitutt ble hans radiologiske livsverk. Etter få år ble det Norges største røntgeninstitutt. I dag har instituttet sju topp moderne heldigitaliserte avdelinger og er landets eneste røntgenvirksomhet med ISO-sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer.

  Han var også sentral i innføringen av EDB i helsesektoren ved å bidra til oppbygging av et felles nasjonalt røntgenkodesystem. Han bygde videre på Marstranders røntgensignaturkodesystem fra 1950-årene og etablerte ABRAKO (abbreviasjonsbasert radiologisk kode). Både Marstranders signaturkodesystem og ABRAKO er grunnlaget for det nye nasjonale kodeverket NORAKO fra 2002.

  Roy Magnus Løken har også vært en eksepsjonell gründer på andre områder. I skrift og tale var han en uredd forkjemper for pasienters frie og uhindrede rett til gode og lett tilgjengelige helsetjenester. Instituttets betydning som base og arnested for et tydelig ideologisk lederskap i denne kampen kan vanskelig overvurderes. Dette engasjementet tok han også med seg inn i en rekke tillitsverv i Den norske lægeforening.

  Han var medlem av Legeforeningens landsstyre 1982 – 93 og sentralstyre 1990 – 93. Han var formann i Praktiserende Spesialisters Landsforening 1986 – 92 og startet tidsskriftet Legekunsten i 1991, hvor han var redaktør i 12 år. Han var medlem av styret i Norsk radiologisk forening og startet foreningens tidsskrift Noraforum, hvor han var redaktør. Han var også med å starte Røntgeninstituttenes Felles-organisasjon (RiFo) som han ledet i mange år.

  Roy Magnus Løken fikk Kongens fortjenstmedalje i 2004 for sin innsats. Med ham har en uvanlig sterk søyle i norsk helsetjeneste falt. Hans utrettelige engasjement for faget og hans kamp for privat spesialisthelsetjeneste og pasientenes rettigheter har vært enestående. Mange var ideologisk uenig med ham, men ingen kom utenom å måtte lytte og slipe sine argumenter i møte med hans redelighet, ryddighet og kraftfulle overbevisning. Også det bør han takkes for.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media