Nytt om navn

Artikkel

Fjellskikkprisen til fjellmedisiner

Johan Kofstad. Foto privat

Norges Røde Kors har tildelt Johan Kofstad (f. 1934) årets fjellskikkpris for hans innsats for bedre sikkerhet i fjellet og for å ha gjort fjellvandring litt tryggere for alle. Den nå pensjonerte overlegen ved Rikshospitalet har vært aktiv i Røde Kors i over 40 år. Kofstad har vært opptatt av de medisinske aspektene rundt menneskets opphold og ferdsel i fjellet, og har jobbet med blant annet frostskader, solbrenthet, snøblindhet og høyde- og skredmedisin. Siden 1982 har han vært formann i Norsk fjellmedisinsk forum, og blant annet bidratt til nasjonal og internasjonal kunnskapsutveksling. Han holder også foredrag og kåserier, og bruker fremdeles mye av sin tid på fjellet.

Fremragende leverforskning

Kjetil Elvevold (f. 1964) ved Avdeling for eksperimentell patologi ved Universitetet i Tromsø har mottatt Helge Bells pris for forskning innen hepatologi for 2005. Elvevold får prisen for sin artikkel Long term preservation of high endocytic activity in primary cultures of pig liver sinusoidale endothelial cells, som er publisert i European Journal of Cell Biology. Artikkelen viser at det er mulig å forlenge den forventede levetiden til leverens endotelceller in vitro fra 72 timer til tre uker. Den fikk svært gode kommentarer fra fagdommere, skriver Tromsøflaket. Helge Bells pris er på 25 000 kroner.

Forskningspris for slagbehandlingsprosjekt

Overlege Bent Indredavik (f. 1951) og fysioterapeut Hild Fjærtoft (f. 1965) ved St. Olavs Hospital er tildelt Helse Midt-Norges forskningspris for 2005 for sitt prosjekt Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Prosjektet går ut på å utvikle en helhetlig slagbehandlingskjede med samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjenesten, slik at pasienten følges opp også etter sykehusoppholdet. Forskningsprisen, som er på 50 000 kroner, ble delt ut under den regionale forskningskonferansen i Stjørdal i april 2006.

Kristin Lossius ny fagdirektør

Kristin Lossius (f. 1952) er ansatt som ny fagdirektør for medisin- og helsefag i Helse Øst. Lossius er utdannet lege med spesialisering i barnesykdommer, og har bred medisinsk, administrativ og akademisk kompetanse, skriver Helse Øst. Blant annet har hun vært avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og overlege ved Barneklinikken på Rikshospitalet barneklinikk. Lossius har vært konstituert i stillingen som fagdirektør siden høsten 2005.

Fra MSD til Ullevål

Andreas Moan (f. 1959) er tilsatt som ny forsknings- og utdanningsdirektør ved Ullevål universitetssykehus. Moan kommer fra stillingen som medisinsk direktør i legemiddelfirmaet MSD. Han har tidligere arbeidet ved Ullevål blant annet som doktorgradsstipendiat og som lege ved Klinisk avdeling. Moan har også undervist i klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. De siste 11 årene har han vært medisinsk rådgiver, markedsdirektør og medisinsk direktør i MSD.

Anbefalte artikler