Variabelt om medisinsk og kirurgisk gastroenterologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lanschot, J.J.B. van

  Gouma, D.J.

  Tytgat et al., G.N.J.

  Integrated medical and surgical gastroenterology

  720 s, tab, ill, New York, NY: Thieme, 2006. Pris USD 190

  ISBN 1-58890 - 423- 7

  Læreboken henvender seg til leger som arbeider med pasienter med mage- og tarmsykdommer. Redaktørene hevder at boken dekker hele spekteret av både benigne og maligne sykdommer, og at den er unik i sin multidisiplinære tilnærming og vektlegging av praktiske spørsmål i den kliniske hverdagen.

  Oppbygningen er oversiktlig med en strukturert gjennomgang av sykdommer fra øverst til nederst i fordøyelseskanalen, inkludert pancreas og leversykdommer, ernæring og pediatrisk gastroenterologi. Hvert kapittel inneholder avsnitt skrevet i et indremedisinsk og et kirurgisk perspektiv. Enkelte kapitler inneholder i tillegg et onkologisk perspektiv. Stoffet er rikelig illustrert med bilder og tegninger av tekniske prosedyrer. Det henvises til forskningsbasert kunnskap med referanser.

  Boken har sine styrker og svakheter. Den er skrevet på et lettfattelig engelsk og vektlegger klinisk relevante problemstillinger. Positivt er det også at den beskriver hva indremedisinerne bør vite om kirurgisk gastroenterologi og vice versa. Kapitlet om gallesteinssykdom utmerker seg. Den største svakheten er omtalen av funksjonelle mage- og tarmplager. Dette er plager som finnes hos en stor andel av de pasientene vi ser i vår kliniske hverdag. Her er både terminologi og kunnskap om forekomst, årsaksfaktorer, diagnostikk og behandling i utakt med forskningsbasert kunnskap og internasjonal konsensus. Jeg savner for øvrig bedre tabeller, figurer og oppsummerende oversikter samt henvisninger til elektroniske kunnskapskilder. Fremstillingen dekker i varierende grad grunnleggende patofysiologi, og det krever derfor at man har tilgang på mer omfattende lærebøker. Hele 160 «opinionsledere» har bidratt som forfattere og de er utelukkende fra Nederland, Belgia og Sør-Afrika. Dette kan nok forklare noe av den varierende kvaliteten på innholdet. Som lærling i gastroenterologien vil jeg nok jakte på andre lærebøker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media