Kortere sykmeldinger i IA-bedrifter

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ansatte i IA-bedrifter har kortere sykmeldingsperioder og færre uførepensjoner enn ansatte i bedrifter uten IA-avtale.

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konkluderer i en fersk rapport med at bedrifter som har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) har lyktes.

  Forskere har fulgt 13 000 personer i perioden 1992 – 2004 og sett på utviklingen i sykefraværet i denne perioden, før og etter innføringen. 5 502 av personene (41 %) jobbet etter hvert i en IA-bedrift.

  Rapporten viser at sykmeldingstilfellene for ansatte i IA-bedrifter var gjennomsnittlig kortere enn for ansatte i bedrifter uten avtale. Det var også vesentlig færre antall uførepensjoner i IA-bedriftene enn i bedrifter uten avtale.

  Det totale antallet nye sykmeldingstilfeller har økt, og størst økning er det i IA-bedriftene. Et inkluderende arbeidsliv fører til at flere blir i arbeidslivet lenger, og en naturlig følge er flere sykmeldinger.

  Forsker ved STAMI, Knut Skyberg, understreker at IA-avtalen skal hindre at syke og eldre blir ekskludert fra arbeidslivet ved å sørge for tilrettelegging og inkludering. Derfor kan ikke fraværsprosenten alene brukes som et suksesskriterium, mener han.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10788

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media