Forsøker byråkrater i Helse Nord å lure helsemyndighetene?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er nå ni år siden Statens helsetilsyn kom med sine faglige krav til fødeinstitusjoner, fordi det er viktig at leger og øvrig personell får tilstrekkelig erfaring og kompetanse for å ivareta problemer omkring svangerskap og fødselshjelp på en profesjonell måte. En fødeavdeling bør derfor ha minst 400 – 500 fødsler per år for å få kalle seg fødeavdeling. Utvalget som vurderte saken, mente at 10 – 15 keisersnitt og 10 – 15 operative vaginale forløsninger per lege utgjør «et minimum behandlingsvolum for å opprettholde nødvendig operativ kompetanse for hver lege, og hos personalet for øvrig.»

  Hålogalandssykehuset, som hører til under Helse Nord, har tre lokalsykehus med hver sin fødeavdeling: Harstad sykehus med ca. 350 fødsler per år, Stokmarknes sykehus med ca. 300 fødsler per år og Narvik sykehus med ca. 250 fødsler per år. For ikke å komme under 400 fødsler per år har man nå besluttet å skape én fødeavdeling lokalisert til tre sykehus som ligger langt fra hverandre. Plutselig har Hålogalandssykehuset fått en «fødeavdeling» med ca. 900 fødsler per år!

  Som ved så mange andre tilfeller, ser byråkratene bare på tall og ikke på hva som ligger bak tallene. Å skape en artifisiell avdeling gir ikke flere fødsler, keisersnitt eller operative vaginale fødsler per lege. Var det ikke det å opprettholde kompetanse som lå bak forslaget om et visst antall fødsler per avdeling? Man kan spørre seg om byråkratene i helseforetaket bryr seg om å opprettholde kompetanse eller om det er viktigere at tallene ser bra ut på papiret.

  Hva sier Sosial- og helsedirektoratet, som har overtatt Statens helsetilsyns funksjoner på dette området, om dette tiltaket? Hvis dette ikke er juks, kan vi jo slå oss sammen med ytterligere flere småsykehus til vi får 1 500 fødsler per år, slik at vi blir en kvinneklinikk med spisskompetanse i fødselsomsorg! Finnes det noen der ute i lyset som kan gi klarhet for en gynekolog i byråkratiets mørke?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media