Anvendelig pediatribok

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Waterston, Tony

  Helms, Peter J.

  Platt, Martin Ward

  Paediatrics – a core text on child health

  2. utg. 369 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2006. Pris GBP 25

  ISBN 1-85775 - 808 -0

  Målgruppen er først og fremst leger som arbeider med barn, men stoffet vil også kunne være nyttig for annet helsepersonell.

   Bokens store fortrinn er en meget pedagogisk oppbygning med en problembasert tilnærming, illustrerende sykehistorier og kontrollspørsmål i slutten av hvert kapittel.

  Disposisjonen er systematisk og logisk og alle sentrale felter er dekket på en god og enkel måte. Man har unngått å bruke plass til – i denne forbindelse – de mer sjeldne tilstander. Boken er lettlest, den har flere meget illustrative fotoer og tegninger og layouten er tiltalende.

  Den medisinske tilnærmingen ligger tett opp til den man finner i Norge. Dette kommer blant annet frem i kapitlet som omhandler problemer av emosjonell og atferdsmessig art. Noen vil kunne si at omtalen er noe overfladisk, andre at den er «to the point». Et godt eksempel er omtalen av barnet som ikke vil spise (food refusal). Et område som dekkes dårlig i mange andre tilsvarende bøker, men her på en utmerket måte, er genetikk. Kapitlet om fysisk mishandling har flere meget illustrative bilder, mens de seksuelle overgrepene har fått minimal plass. Kapitlet om overvekt er for knapt når vi vet hva dette problemet innebærer på kort og lang sikt. Forfatterne er godt oppdatert og har på en enkel måte f.eks. fått med seg den nåværende tendensen når det gjelder utredning av urinveisinfeksjoner hos barn som innebærer en begrenset bruk av invasiv bildediagnostikk.

  Dette vil kunne være en nyttig bruksbok for alle som arbeider med barn – både de syke og de presumptivt friske i helsestasjonssammenheng. Den er imidlertid for snau for en som er under spesialisering i pediatri. Hvorvidt de positive sidene som er fremhevet, gjør boken mer anvendelig enn tilsvarende norske bøker på markedet, er imidlertid usikkert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media