Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Førstnevnte er yrkesforeningen og sistnevnte er den fagmedisinske foreningen for allmennleger.

  Jørn T. Kippersund fremla begrunnelsen for de nye navnene på vegne en navnekomité som i tillegg hadde bestått av Ståle Onsgård Sagabråten (Aplf), Maria Hellevik og Pernille Bruusgaard, begge NSAM. Han pekte på at navnene er i takt med vår tids språkdrakt, og at de er enkle, samtidig som de formidler hva slags organisasjoner det er snakk om. I den påfølgende debatten gav flere uttrykk for at de oppfattet navnene som litt vel like. Ved avstemmingen ble Allmennlegeforeningen vedtatt med overveldende flertall.

  Dagen etter ble navnet Norsk forening for allmennmedisin også vedtatt med stort flertall, etter en avstemming hvor det framkom seks ulike navnealternativ.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media