Ny teknologi gir nye muligheter i spesialistutdanningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen lanserte i vår sitt andre store grunnkurs på Internett. 39 spesialister har bidratt til å utvikle et grunnkurs i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi.

  Faksimile fra nettsidens leksjon om gastroskopi
  Faksimile fra nettsidens leksjon om gastroskopi

  Kurset er delt inn i ti temaer med i alt 50 kapitler som igjen er delt inn i leksjoner. Internett gir muligheter for bruk av interaktive øvelser, figurer, bilder og video. Vi har store forventninger til at dette kurset skal gi leger i spesialisering muligheter til oppdatert kunnskap innen disse fagområdene. Kurset vil kombinere Internett med regionale, fysiske samlinger.

  Legeforeningens satsing på Internett begynte i 2000 da fire internettkurs beregnet for allmennpraktikere ble lanserte. Kursene den gangen var korte og enkle og tilpasset datidens teknologi. De fleste hadde fortsatt modemoppkopling. Kursene kan tas uavhengig av tid og rom, og de gir poeng i legers videre- og etterutdanning. Siden har vi utviklet seks nye kurs. Mange av legene som har tatt ett kurs har valgt å fortsette med flere. Til nå har Legeforeningen utstedt kursbevis for 912 fullførte kurs, og evalueringene er svært positive. Legene setter pris på å kunne oppdatere seg faglig uten måtte reise bort i flere dager fra arbeid og familie, og de rapporterer at de lærer noe de kan bruke i sin praksistiske virksomhet.

  Positiv mottakelse

  Positiv mottakelse

  I april 2004 ble det første obligatoriske kurset lansert. Kurset erstattet et fem dagers tradisjonelt kurs i klinisk kardiologi. Det ble utviklet i samarbeid med spesialitetskomiteen i indremedisin og de kardiologiske avdelingene ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus og Rikshospitalet. Det består av åtte moduler som igjen består av kapitler, 29 i alt. Fra september 2004 til januar 2005 gjennomførte 33 leger det første ordinære grunnkurset i klinisk kardiologi på Internett. Kurset avsluttet med fire regionale samlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Samlingene bestod av ordinære forelesninger og gjennomgang av kasuistikker som deltakerne selv hadde sendt inn. Det lave deltakertallet på hver samling gav gode muligheter for aktivisering av deltakerne. Kravet til å være med på samlingen var at de hadde gjennomført hele nettdelen av kurset slik at alle var på samme faglige nivået når samlingen startet.

  Godt faglig utbytte

  Godt faglig utbytte

  Evalueringene viste at kurset ble positivt mottatt av legene. Deltakerne rapporterte at det faglig utbytte hadde vært godt, og de kunne arbeide med kurset i sitt eget tempo og på tider som passet dem best. Kursaktiviteten kunne også tilpasses arbeidsbelastningen på avdelingen da de kunne arbeide med kurset i stillere perioder, men leger som gjennomfører nettkurs har de hadde samme rettigheter til permisjon med lønn som ved tradisjonelle kurs. Ingen rapporterte at de hadde hatt problemer med å få permisjon.

  Deltakerne hadde anledning til å sende inn problemstillinger eller spørsmål til forfatterne underveis i kurset. Ingen benyttet seg av denne muligheten, og ingen hadde savnet å ha kontakt med de andre deltakerne underveis. Bare én gav uttrykk for han ikke ønsket flere kurs på nett, mens alle de andre var så fornøyde at de ville ha flere.

  De fleste deltakerne var erfarne Internettbrukere rundt 30 år. Mange vil kanskje hevde at kurs på Internett bare passer for den yngre generasjon, men vi kan opplyse at den eldste, og kanskje iverigste, var en 66 år gammel lege.

  Alltid tilgjengelig kunnskapsbase

  Alltid tilgjengelig kunnskapsbase

  Når et tradisjonelt kurs er over, så er det borte inntil neste gang det arrangeres. Kurs på Internett er tilgjengelig også etter at de er gjennomført. Det blir en form for en kunnskapsbase som deltakerne kan gå tilbake til når som helst.

  Internettkurset i klinisk kardiologi går nå som et vanlig kurs, og til det siste kurset meldte det seg 111 deltakere. Med det økte antall leger som skal ha spesialistutdanning de nærmeste årene er det viktig å finne løsninger som gjør at grunnkursene i de store spesialitetene ikke blir flaskehalser. Kurs på Internett har i prinsippet ingen begrensning i antall deltakere, men det bør ikke være mer enn 20 deltakere på hver samling.

  Internett kjenner ingen grenser, og det er også vanskeligere for totalitære regimer å kontrollere. I samarbeid med Verdens legeforening, og med god støtte fra Den internasjonale komiteen av Røde Kors, har Legeforeningen utviklet kurset «Doctors working in prison: human rights and ethical dilemmas». Kurset foreligger på engelsk og spansk og er under oversettelse til flere språk. Vi vet at mange av våre kolleger arbeider under vanskelige forhold i totalitære regimer der de ikke har tilgang til kunnskap om verken fengselslegenes eller fangenes rettigheter og plikter. Vi tror det vil være lettere å nå disse gjennom Internett enn med trykt materiale. Fengselsleger er heller ikke bortskjemte når det gjelder tilbud på kurs, og tilbakemeldingene fra dem som har tatt kurset, tyder på det dekker et behov. Kurset er tilgjengelig for leger over hele verden, det er gratis, gir 12 poeng i videre- og etterutdanningen og er utviklet med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

  Legeforeningen vil fortsette satsingen på kurs på Internett, men dette betyr ikke at alle tradisjonelle kurs skal erstattes med Internett. Det er av stor verdi at kollegaer innenfor samme fagfelt møtes for å diskutere og utveksle erfaringer. Leger i spesialisering må ha møteplasser og bli kjent med andre som spesialiserer seg i faget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media