()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Doktoravhandlinger

  Doktoravhandlinger

  Helga Bjarnason Landsverk, Ph.D. Investigating interphase and mitotic chromatin dynamics using cell free extracts. Utgår fra Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 26.4. 2006.

  Tom Thorvaldsen, dr.scient. An electro-mechanics solver for the heart. Utgår fra Simula Research Laboratory/Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 28.4. 2006.

  Yixin Jin, Ph.D. Effects of lysophospholipids and their receptors on the immune system. Roles in functions of T and NK cells. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for anatomi. Disputas 5.5. 2006.

  Anne-Marte Bakken Kran, Ph.D. Peptide-based therapeutic immunizations targeting dendritic cells in chronic HIV-1 infection. Utgår fra Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 11.5. 2006.

  Chris M. Jacobs, Ph.D. Functional characterization of transcription factor and apoptosis initiator NGFI-B. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmasøytisk institutt. Disputas 12.5. 2006.

  Erik Lyseggen, dr.med. Assessment of myocardial viability and reperfusion by tissue Doppler echocardiography. Utgår fra Institutt for kirurgisk forskning og Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Disputas 19.5. 2006.

  Ingvild Kjeken, Ph.D. Participation, involvement and functional assessment in rheumatology care. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, og Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Disputas 23.5. 2006.

  Elin Dysvik, dr.polit. Health-related quality of life and coping in rehabilitation of people suffering from chronic pain. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 28.4. 2006.

  Linn Anne Bjelland Brunborg, Ph.D. Seal blubber and meat in human nutrition; with emphasis on seal oil and inflammatory bowel disease-associated joint pain. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 27.4. 2006.

  Marit Farstad, dr.med. Fluid extravasation and edema preventing interventions during normothermic and hypothermic cardiopulmonary bypass (CPB) – Experiments in a piglet model. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 12.5. 2006.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media