Behov for flere overleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er vanskelig å få søkere til overlegestillinger på barneavdelingen ved sykehuset.

  Hans Petter Næss
  Hans Petter Næss

  Det sa Bjørn Halvorsen, Sykehuset i Vestfold under Overlegeforeningens årsmøte på Soria Moria i april. Flere andre overleger gav uttrykk for det samme.

  Det var en engasjert debatt på møtet etter innledningen til styremedlem Hans Petter Næss om «Tilgang på spesialister – når kommer krisen?». Næss orienterte om den økende bekymring det er i Overlegeforeningens styre når det gjelder rekruttering av spesialister.

  – Det utdannes stadig nye leger, men vi vet lite om hvordan dette rekrutterer spesialister, sa Næss. – Hvor mange utdannes og hvor mange går inn i utdanningsstillinger, spurte han. Han mente at Legeforeningen har mindre innflytelse i Nasjonalt Råd for leger legefordeling og stilte seg undrende til hvor stor innflytelse de regionale helseforetakene har i rådet.

  Bjørn Halvorsen mente at sykehusene må utdanne sine egne spesialister. Han fortalte at det i Helse Sør nesten ikke er søkere til overlegestillinger i pediatri, ingen fra andre sykehus og heller ingen med utenlandsk bakgrunn. – Den eneste måten for å skaffe oss gode nok søkere, er å dyrke frem assistentlegene. Vi må få dem gift på stedet og gjøre dem avhengig av å bli boende, sa Bjørn Halvorsen.

  Lars Eikvar, Overlegeforeningens leder sa at han var bekymret for kvaliteten når sykehusene ikke får gode nok søkere. – Det som skjer, er at sykehusene engasjerer folk som er halvkvalifiserte. Og når de har vært der en stund, tenker ledelsen at de halvkvalifiserte kan avsettes. Det er ikke bra, sa Eikvar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media