Diskuterte redelighet i medisinsk forskning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er svært viktig at feil forebygges fordi dagens forskningsresultater er morgendagens pasientbehandling.

  Magne Nylenna, Charlotte Haug, Svein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Jan Helge Solbakk ved Universitetet i…
  Magne Nylenna, Charlotte Haug, Svein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Jan Helge Solbakk ved Universitetet i Oslo var blant foredragsholderne. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Det sa professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Magne Nylenna da LVS i forbindelse med sitt årsmøte inviterte til seminar med redelighet i medisinsk forskning som tema.

  – Selv om vi navigerer etter det beste fyrtårnet så skjer det fra tid til annen feil. Det er viktig at disse feilene forebygges og korrigeres. Det går en akse fra den ubevisste og ærlige feil til den bevisst svindel og langs denne aksen er det mange gråsoner, sa Nylenna.

  – Uredelighet ødelegger tilliten til forskningen og til forskerne. Det er umulig å regulere bort all uredelighet men for å minimere uredeligheten trengs både kontroll og kultur, og begge deler kan og bør forbedres. Det er viktig å ha større åpenhet om vitenskapelig uredelighet ved å akseptere at problemet finnes og ikke tie det i hjel, sa han.

  – Det bør utarbeides pedagogisk informasjonsmateriell, forskerutdanning bør bedres og det bør lages gode veiledningsprosedyrer. Det er viktig å styrke det gode forbildet, sa han og påpekte også viktigheten av å dempe publiseringspresset og revurdere det akademiske meritteringssystem og finansieringsordningen. Det er viktig med gode rutiner for undersøkelse og oppfølging av mistenkte tilfeller, ivareta varslere og øke den etiske bevissthet hos alle forskere gjennom utdanning og forebygging, sa Magne Nylenna.

  – Jeg har holdt foredrag om forfatterskap og medansvar atskillige ganger og foredraget har blitt kortere for hver gang nettopp fordi legene vet mer om dette temaet nå enn tidligere, og det er bra, sa Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug.

  – Forskersaken fra i vinter kan ikke betegnes som positiv, men det økte fokuset på redelighet i forskningen i kjølvannet av saken er bra, sa hun. – Kriteriene for forfatterskap er ikke byråkratiske og vanskelige, det er ikke mye som forlanges. Hvorfor er det da så vanskelig når reglene er så enkle? Er det fordi publisering, særlig på noen fagområder har en betydning utover å drive kunnskapen fremover, spurte Haug.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media