Behandling av alvorlig Alzheimers sykdom

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Også pasienter med alvorlig Alzheimers sykdom kan ha nytte av medikamentell behandling.

  Pasienter med langt fremskreden Alzheimers sykdom bør få tilbud om behandling med donepezil. Det mener svenske leger som har gjennomført en placebokontrollert studie med 248 pasienter (1). Pasientene hadde alvorlig demens, med Mini Mental Status-skåre under 11 poeng. Intervensjonsgruppen fikk 5 – 10 mg donezepil daglig. Deltakerne gjennomgikk repeterte, standardiserte tester for kognitiv funksjon og daglig funksjonsnivå beregnet på denne pasientgruppen. Etter seks måneder hadde deltakerne i intervensjonsgruppen signifikant høyere funksjonsnivå enn de som fikk placebo. I en ledsagende kommentar stilles det likevel spørsmål ved om det er riktig prioritering å gi slik behandling til pasienter med alvorlig demens (2).

  – Situasjonen innen demensforskningen i dag beskrives godt både i artikkelen og kommentaren. Hvor klinisk betydningsfulle er egentlig gjennomsnittsverdier på ulike skalaer i en studiepopulasjon når vi skal vurdere nytten for den enkelte pasient? sier avdelingsoverlege Olav Sletvold ved St. Olavs Hospital.

  – Samlet dokumentasjon og klinisk erfaring tyder likevel på at pasienter faktisk kan ha nytte av slik kolinesterasebehandling i tillegg til miljøtiltak. Men vi har små muligheter til å forutsi hvilke pasienter med Alzheimers sykdom dette gjelder. Verken sykdommens alvorlighetsgrad eller omsorgsnivå representerer absolutte størrelser. Vi ender derfor opp med å vurdere totalsituasjon mot relevante gevinster for den enkelte pasient, og så evaluere behandlingseffekten. Dette må også gjelde sykehjemspasienter med alvorlig demens, sier Sletvold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media