Ny teknikk ved in vitro-fertilisering

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lengre lagring av embryo før implantasjon gir flere vellykkede svangerskap, men kan være negativt på lengre sikt.

  Det finnes flere metoder for forberedelse av embryoer for innsetting i uterus ved in vitro-fertilisering. Belgiske forskere har nå undersøkt om det er bedre å dyrke embryoer in vitro i fem dager enn i tre dager, som i dag er standard ved mange sentre (1).

  351 kvinner under 36 år ble randomisert til in vitro-fertilisering med et embryo som ble dyrket i enten tre eller fem dager. Studien ble avbrutt etter inklusjon av 50 % av det planlagte antall kvinner, pga. en høyere rate av svangerskap i femdagersgruppen sammenliknet med tredagersgruppen (33 % mot 22 %, p = 0,02). Andelen fullgåtte svangerskap var også signifikant høyere (32 % mot 22 %, p = 0,03).

  – Det store antallet flerlingfødsler har vært en alvorlig og kostbar bivirkning etter in vitro-fertilisering. I Norden har man forsøkt å redusere flerlingraten ved å sette tilbake kun ett befruktet egg, slik også forskerne i denne studien gjorde, sier professor Arne Sunde ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.

  – I Norden er det vanlig å sette tilbake embryo allerede to dager etter befruktning, fordi det da bedre tåler frysing og tining hvis det er behov for repetert prosedyre. Dyrking til femte dag kan føre til høyere graviditetsrate, slik det er vist i denne studien, men vil kunne gi en lavere akkumulert fødselsrate, fordi den gevinsten man oppnår fra fryste embryoer ikke kan utnyttes. Andelen kvinner som føder minst ett friskt barn per behandling, inklusiv tilbakeføring av fryste embryoer, er derfor et bedre mål for kvaliteten på behandlingen, sier Sunde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media