Nyttig og velskrevet innføring i idrettsfysiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Hans A.

  Klar ferdig gå!

  Grunnbok i aktivitetsfysiologi. 248 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2005. Pris NOK 398

  ISBN 82-02-24164-2

  Læreboken er beregnet på studenter som begynner på studier i idrett og aktivitetsrelaterte studieretninger. Den har som formål å forklare de grunnleggende fysiologiske mekanismene i kroppen, med særlig vekt på dem som er viktige i forbindelse med fysisk aktivitet.

  Fremstillingen er delt i 15 kapitler. De fire første omhandler grunnleggende kunnskap om cellene, vevet, blodet og energistoffskiftet. Kapitlene 5 – 10 beskriver organsystemenes fysiologi, og de fem siste kapitlene gir en innføring i muskelbiologi, motorisk kontroll, sansefysiologi, oksygentransport, temperaturregulering og væskebalanse.

  Det er en gjennomarbeidet og god bok skrevet av én forfatter. Han har lang erfaring både som forsker, foreleser og lærebokforfatter, og har også her evnet å presentere det faglige innholdet på en pedagogisk måte. Boken er lett å lese og viktige begreper er uthevet og godt forklart, og stoffet er rikelig illustrert. Jeg hadde ønsket meg noen flere illustrasjoner i farger. Dette ville ha hevet førsteinntrykket og bidratt til at unge, ferske studenter kanskje hadde blitt enda mer nysgjerrige på den spennende fysiologiske verden.

  Det finnes noter til hvert kapittel, en utmerket del med ordforklaringer og et godt registrer. Ordlisten er utfyllende og gjør det enkelt å finne forklaring på sentrale begreper presentert i kapitlene.

  Boken kan varmt anbefales som en introduksjonsbok til studenter i idretts- og aktivitetsrelaterte fag. Den kan med fordel også leses av andre som trenger en velskrevet repetisjon av grunnleggende idrettsrelevant fysiologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media