Les mer om ...

Artikkel

Sæd uten sædceller

Om lag 1 % av alle menn har azoospermi, som påvises hos 10 – 15 % av alle menn med fertilitetsproblemer. Blodprøver kan indikere hvilken type azoospermi som foreligger, men for påvisning av eventuell sædcelleproduksjon er kirurgisk innhenting av testikkelvev eller sædvæske nødvendig. Ved påvisning av sædceller er det gode muligheter for å gjennomføre in vitro-fertilisering.

Infertilitetsbehandling av menn med azoospermi

Pasienttilfredshet og hodepine

Nesten halvparten av pasientene som var henvist til nevrologisk poliklinikk pga. hodepine, var ikke tilfreds med konsultasjonen hos nevrolog. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant 942 pasienter i Nord-Norge. De som oppgav at de hadde fått en diagnose eller fått medikamentell behandling, var oftere tilfreds enn andre.

Pasienttilfredshet etter spesialistkonsultasjon for hodepine

Akutt abdomen

Pasienter innlagt pga. akutte buksmerter legger beslag på store ressurser i en generell kirurgisk avdeling. Ved Sykehuset Levanger har man foretatt en registrering av diagnoser, utredningstiltak og behandling av slike pasienter. Kartleggingen tyder på at utredning i en observasjonspost for en del av disse pasientene kan være ressursbesparende.

Akutte buksmerter som årsak til innleggelse

Sykehuslege «down under»

Helsevesenet i Australia er preget av økende privatisering og gammeldagse holdninger, rapporterer en norsk lege som har arbeidet på et sykehus i Canberra i tre år. Arbeidstiden for underordnede sykehusleger er vesentlig lengre enn i Norge, og konkurransen for å bli spesialist er hard. Det finnes ingen samlende australsk legeforening som arbeider for alle legers lønns- og arbeidsvilkår.

Norsk sykehuslege «down under»

Menneskerettigheter og norsk psykiatri

Mange pasienter og pårørende føler seg krenket i sitt møte med det psykiatriske helsevesen. Er norske tilsynsmyndigheter reelle beskyttere av pasientenes interesser og rettigheter? Finnes det nok kunnskap om menneskerettigheter hos myndighetene og ved de psykiatriske institusjonene? Får de ansatte tilstrekkelig opplæring om etiske og menneskerettslige prinsipper ved tvangstiltak?

Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?

Anbefalte artikler