()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sæd uten sædceller

  Sæd uten sædceller

  Om lag 1 % av alle menn har azoospermi, som påvises hos 10 – 15 % av alle menn med fertilitetsproblemer. Blodprøver kan indikere hvilken type azoospermi som foreligger, men for påvisning av eventuell sædcelleproduksjon er kirurgisk innhenting av testikkelvev eller sædvæske nødvendig. Ved påvisning av sædceller er det gode muligheter for å gjennomføre in vitro-fertilisering.

  Infertilitetsbehandling av menn med azoospermi

  Pasienttilfredshet og hodepine

  Pasienttilfredshet og hodepine

  Nesten halvparten av pasientene som var henvist til nevrologisk poliklinikk pga. hodepine, var ikke tilfreds med konsultasjonen hos nevrolog. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant 942 pasienter i Nord-Norge. De som oppgav at de hadde fått en diagnose eller fått medikamentell behandling, var oftere tilfreds enn andre.

  Pasienttilfredshet etter spesialistkonsultasjon for hodepine

  Akutt abdomen

  Akutt abdomen

  Pasienter innlagt pga. akutte buksmerter legger beslag på store ressurser i en generell kirurgisk avdeling. Ved Sykehuset Levanger har man foretatt en registrering av diagnoser, utredningstiltak og behandling av slike pasienter. Kartleggingen tyder på at utredning i en observasjonspost for en del av disse pasientene kan være ressursbesparende.

  Akutte buksmerter som årsak til innleggelse

  Sykehuslege «down under»

  Sykehuslege «down under»

  Helsevesenet i Australia er preget av økende privatisering og gammeldagse holdninger, rapporterer en norsk lege som har arbeidet på et sykehus i Canberra i tre år. Arbeidstiden for underordnede sykehusleger er vesentlig lengre enn i Norge, og konkurransen for å bli spesialist er hard. Det finnes ingen samlende australsk legeforening som arbeider for alle legers lønns- og arbeidsvilkår.

  Norsk sykehuslege «down under»

  Menneskerettigheter og norsk psykiatri

  Menneskerettigheter og norsk psykiatri

  Mange pasienter og pårørende føler seg krenket i sitt møte med det psykiatriske helsevesen. Er norske tilsynsmyndigheter reelle beskyttere av pasientenes interesser og rettigheter? Finnes det nok kunnskap om menneskerettigheter hos myndighetene og ved de psykiatriske institusjonene? Får de ansatte tilstrekkelig opplæring om etiske og menneskerettslige prinsipper ved tvangstiltak?

  Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media