J. Moan og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår oversiktsartikkel har ført til mange spørsmål. Vi har rikelig med belegg for alle påstander, men fant ikke plass for mer enn 65 referanser. Det er lite i en bredt anlagt artikkel. Vi innser at vi ikke klart nok har fått frem det dilemmaet man møter når man skal gi publikum nyttig informasjon om positive og negative sider ved soling og solariebruk. Vi forstår at saken blir vanskelig fordi noen soler seg for mye med hudkreft som følge, mens andre grupper får for lite sol. Forskerne skal bidra med fakta, hvilket vi prøvde, mens helsemyndighetene skal formulere informasjonen til publikum. Vi fokuserte på fakta og funn, ikke på følelser og atferdspsykologi. Paradigmeskifter medfører alltid diskusjon. En av oss (JM) var blant dem som advarte sterkest mot sol og solarier. Advarslene var basert på egen hudkreftforskning (1). Men så kom den moderne D-vitaminforskningen, som med akselererende tyngde fra 1990-årene har vist mange positive effekter av moderat soling og solariebruk. Vi måtte derfor forlate gamle skanser og dogmer, hvilket var ubehagelig, men ikke uredelig. For dem som føler at referanser mangler, henviser vi til et stort antall slike i boken The UV advantage av M.F. Holick & M. Jenkins (2). Holick er gjennom flere tiår verdens mest anerkjente D-vitaminforsker.

  Solkremene er et kapittel for seg. De bør antakelig brukes når man skal sole seg lenge, men selv når det gjelder melanominduksjon er effekten av dem omdiskutert. At de nesten eliminerer D-vitaminproduksjonen hvis de blir påført i anbefalt mengde, er det liten tvil om. Solarier, også slike som klassifiseres som UV-A-solarier, gir 0,7 – 1,5 % UV-B. Siden UV-B er 10 – 100 ganger mer biologisk virksom enn UV-A, vil denne lille UV-B-fraksjonen virke sammenliknbart med UV-A-frakjonen, både til pigmentdanning og til D-vitaminproduksjon (3, 4).

  Hvis ny forskning ikke skulle vise at forskningen mellom 1995 og 2006 er beheftet med store feil, kan vi i redelighetens navn ikke gå tilbake til gamle meninger. Interesserte kan finne vurderinger av hvor mange kreftdødsfall som kan unngås ved litt mer soling i en fersk artikkel i Journal of the National Cancer Institute (5).

  For ordens skyld vil vi informere om at Norsk Solarieforening har stilt et standard norsk solarium til vår disposisjon, men at vi utover dette ikke har mottatt noen industriell støtte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media