Forskning i allmennmedisin

Artikkel

Allmennlegene ble bønnhørt da Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å avsette tre millioner kroner til å planlegge og å prosjektere egne enheter for forskning i allmennmedisin knyttet til universitetene.

– Regjeringen viser en vilje til å satse på forskning innen primærhelsetjenesten som er historisk, uttaler helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. – Dette er veldig gledelig og vi imøteser samarbeidet med myndighetene om dette. Vi vil satse for å få dette til, er responsen fra leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen og Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Anbefalte artikler