()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vellykket HAART-behandling i Malawi

  Vellykket HAART-behandling i Malawi

  I 2003 anbefalte Verdens helseorganisasjon forenklede behandlingsopplegg for forskrivning og monitorering av høyaktiv antiretroviral terapi (HAART) mot HIV-sykdom i fattige land. Målet var at minst tre millioner mennesker skulle ha fått slik behandlingen innen 2005 (3-før-5-strategien). Dette målet viste seg å være altfor ambisiøst, og det er særlig de aller fattigste landene i Afrika sør for Sahara som ikke har lyktes.

  Malawi er et fattig land med svært høy HIV-prevalens. Av 10,5 millioner innbyggere var om lag 900 000 antatt å være HIV-infisert i 2003. HIV/AIDS er den viktigste dødsårsak blant voksne, og forventet levealder er blant de laveste i verden (38,5 år). I Chiradzulu-området med om lag 250 000 innbyggere, de fleste fattige bønder, er det antatt at rundt 6 000 mennesker trenger HAART-behandling. Leger Uten Grenser har siden august 2002 gjennomført et intensivt og forenklet program for slik behandling, og i en oppfølgingsstudie, som nylig er publisert i The Lancet, rapporterer organisasjonen om gode resultater (1). Av 1 308 pasienter (64 % kvinner) som oppfylte kriteriene, ble 1 078 gitt fast behandling med stavudin, lamivudin og nevirapin i standardisert dose. Mer enn tre firedeler av pasientene fikk fortsatt slik behandling etter 12 måneder og med signifikant økning i antall CD4-celler, ca. en femdel var døde og svært få hadde avbrutt eller ikke fulgt opp behandlingen.

  Studien viser at det er mulig å gjennomføre et forenklet opplegg for HAART-behandling på landsbygda i fattige land. Forfatterne understreker at tilgangen på trent helsepersonell er en viktig begrensende faktor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media