()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Avtale om obligatorisk tjenestepensjon

  Avtale om obligatorisk tjenestepensjon

  Akademikerne har inngått rammeavtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) med Vital Forsikring. Avtalen er en foreningsovergripende innkjøpsavtale som gir bedrifter i organisasjoner tilsluttet Akademikerne gunstige betingelser for OTP. Den enkelte medlemsforening, herunder også Legeforeningen, vil nå inngå avtale med Vital og ved det gi grunnlag for at medlemmene kan opprette obligatorisk tjenestepensjon i tråd med vilkårene som er avtalt mellom Akademikerne og Vital Forsikring.

  Det kommer mer informasjon om OTP, herunder det som vil gjelde spesielt for legene, når avtalen mellom Legeforeningen og Vital Forsikring er inngått. Dette gjelder bl.a. relasjonen mellom OTP og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og det forhold at mange leger har ansatt sykepleiere med lovbestemt medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere. Vital begynte å ta imot bestilling av OTP basert på rammeavtalen fra 8. mai. Les mer: http://akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=5903

  Normaltariff-forhandlingene har startet

  Normaltariff-forhandlingene har startet

  Onsdag 3. mai gikk startskuddet for revisjon av statsavtalen om basistilskudd for allmennleger, driftstilskudd for spesialister og takster per 1.7. 2006. Legeforeningen møtte representanter fra Helse- og om-sorgsdepartementet, Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, trygdeetaten og regionale helseforetak, for å overlevere krav. Forhandlingene ble fra Legeforeningens side ledet av Torunn Janbu. Hun la vekt på forhold som kan underbygge en videreutvikling av fastlegeordningen, og som kan bidra til et godt finansielt grunnlag for avtalespesialistordningen. I tillegg redegjorde hun for den økonomiske situasjonen, inntekts- og kostnadssituasjonen og bakgrunnen for kravet som er på 3,55 %.

  I tillegg til rammen ble det krevd aktivitet og bevilgninger for å få fortgang i utviklingen av ny legevaktorganisering – interkommunale legevakter. Det var nytt forhandlingsmøte 19. mai.

  Advarer mot dårligere helsevesen

  Advarer mot dårligere helsevesen

  Under den europeiske overlegeforeningen årlige møte som denne gang ble holdt i Bratislava i Slovakia, tok man opp situasjonen for offentlige sykehus i Europa. Selv om forskjellene i tjenesteytelser er store mellom landene, er utviklingen mot økonomiske innstramminger den samme i de fleste land. Den europeiske overlegeforeningen frykter myndighetenes manglende vilje eller evne til å ivareta tilbudet i helsetjenesten til befolkningen. Foreningen laget derfor en resolusjon hvor det gis uttrykk for at man frykter for kvaliteten på tilbudet, og advarer mot en utvikling som kan skape eller øke helsemessige og sosiale ulikheter i samfunnet. Les resolusjonen på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=98881

  Nytt booking-system for reiser

  Nytt booking-system for reiser

  Systemet for online-bestilling av reiser via Internett er nå endret til Berg-Hansen WebGate™.

  For medlemmer som reiser i Legeforeningens regi eller som skal søke foreningen om refusjon av utgifter, blir det nå enklere og mer effektivt å bestille på nett. I WebGate™ finner man god oversikt over rimeligste priser på fly, samt Legeforeningens avtalepriser på hotell. Alle medlemmer som tidligere har vært registrert som brukere i Berg-Hansens online bookingsystem har fått tilsendt e-post med nytt brukernavn og passord.

  For ytterligere informasjon og lenke til WebGate™ se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=243

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media