()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Oppretter eget senter for kvinnehelse

  Oppretter eget senter for kvinnehelse

  I revidert nasjonalbudsjett foreslo Regjeringen å etablere et nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet. Hovedområder skal være reproduktiv helse, fremtidsrettet fødsels- og svangerskapsomsorg, hjerte- og karlidelser, belastningslidelser og enkelte kreftformer som særlig rammer kvinner. Det skal legges vekt på forskning, kompetanseoppbygging, informasjon og rådgivning, og et nært samarbeid med kliniske miljøer. 100 millioner kroner i ekstrabevilgninger til Helse Vest og Helse Midt-Norge, 3 millioner kroner til planlegging og prosjektering av egne enheter for forskning i allmennmedisin knyttet til universitetene, og fjerning av egenandelen på 50 kroner for fysioterapi var noen av de andre satsningene i revidert nasjonalbudsjett.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10828

  Narkotika tar færre liv

  Narkotika tar færre liv

  En kombinasjon av offentlige tiltak og trender i markedet er trolig årsaken til at tallet på narkotikarelaterte dødsfall har gått ned, mener Forbundet mot rusgift (FMR). I fjor døde 184 personer som følge av narkotikabruk, en nedgang på 17,5 % fra 2004 og hele 46 % sammenliknet med toppåret 2001, ifølge Kripos’ årsrapport. FMR mener utbredelsen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ryddingen av Plata i Oslo kan ha hatt effekt. Mindre blandingsbruk kan også være en årsak til nedgangen. At metadon forebygger overdosedødsfall skal imidlertid ikke være godt nok dokumentert. Heller ikke sprøyterommet, som ble etablert i Oslo i februar 2005, kan ta mye av æren, ifølge FMR.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10799

  Første pasient i nytt strålebygg

  Første pasient i nytt strålebygg

  Det nye strålebygget på Radiumhospitalet tok nylig imot sin aller første pasient til smertelindrende behandling. Med fem nye strålemaskiner kan selve behandlingen gjøres med større presisjon enn tidligere, og sykehuset kan behandle 1 000 flere pasienter årlig, skriver Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Større kapasitet gjør også at kreftpasienter som trenger smertelindring skal slippe å vente på behandling. Hittil har man vært nødt til å prioritere pasienter som skal ha helbredende behandling.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10846

  EU-portal om helse

  EU-portal om helse

  EU satser på helseinformasjon som et viktig middel for å forbedre folkehelsen og har lansert en helseportal på Internett beregnet på både helsepersonell og publikum. Health-EU – Public Health Thematic Portal – skal være tilgjengelig på alle de 20 offisielle språkene i unionen. Målet er at Internett-tjenesten skal være en viktig informasjonskilde for både forbrukere, pasienter, leger, forskere og forvaltere, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Portalen er delt opp i seks emneområder: Min helse, min livsstil, mitt miljø, helseproblemer, omsorg for meg og helse i EU. Når pålitelig helserelatert informasjon blir mer synlig og lett tilgjengelig, håper EU å gjøre innbyggerne mer opptatt av god helse. Nettsidene skal også inneholde informasjon om forskningen som pågår i EU-systemet. Helseportalen er et tillegg til EUs eksisterende nettsider om folkehelse.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10853

  Hvis brød gjør deg syk

  Hvis brød gjør deg syk

  20. mai ble den internasjonale cøliakidagen markert for aller første gang, av Association of European Coeliac Societies (AOECS). Med temaet Hvis brød gjør deg syk er målet å gjøre sykdommen og mulighetene for glutenfri mat bedre kjent, å knytte de 26 nasjonale cøliakiforeningene tettere sammen, og å få land som ennå ikke har en egen organisasjon til å etablere dette. Norsk Cøliakiforening har valgt å fokusere mest på de mange udiagnostiserte. Studier har vist at rundt 1 % av den europeiske befolkningen har cøliaki, noe som kan bety at det finnes 45 000 cøliakere i Norge. Norsk Cøliakiforening har 7 400 medlemmer, og dermed kan det tyde på at mange har sykdommen uten å vite om det.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10858

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media