Oversiktlig svensk lærebok i akutt kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hansson, Lars-Erik

  Wickström, Thore

  Akut kirurgi

  533 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 577

  ISBN 91- 44 - 03212-9

  Vi har i de senere årene vært vitne til en stadig økende subspesialisering innen de kirurgiske fag. Dette har klare fordeler for de enkelte smale felter, og der pasienten presenterer seg med en spesiell diagnose. Imidlertid medfører subspesialiseringen mangel på generell kirurgisk kompetanse på vakttid. En betydelig andel av innleggelsene ved kirurgiske avdelinger er akutte, og diagnosen er ofte uavklart. En vesentlig undergruppe her utgjøres av skader. Dette gjelder pasienter hvor det er svært viktig med riktig behandling i initialfasen. Norden er til dels spredt befolket, med lange transportavstander og få større traumesykehus. Det betyr at mange traumepasienter initialt må behandles av kirurger med begrenset traumeerfaring.

  Forfatterne mener på denne bakgrunn at det er et behov for en praktisk håndbok i behandlingen av akuttkirurgiske tilstander. Målgruppen er, i henhold til forfatterne, kirurger under utdanning, men også andre leger som kommer i kontakt med pasienter med akutte kirurgiske tilstander.

  Boken er delt inn i ni kapitler. Den er naturlig bygd opp ved at den først tar for seg beslutningstaking, deretter pre- og postoperativ behandling. Traumatologien inntar ca. 50 %, deretter følger bløtdelsinfeksjoner, akutt abdomen, akutt proktologi, gastrointestinal blødning, akutt urologi og akutt karkirurgi. De aller fleste emnene innen disse fagfeltene er omtalt. Boken er mer omfattende enn det som forventes av en studentbok, men litt for overfladisk for å fylle rollen helt som eneste lærebok i akutt kirurgi.

  Sett fra et norsk ståsted vil det også være enkelte forskjeller mellom landene når det gjelder noen typer behandling.

  Innbindingen er pen og papiret er kraftig og blankt. Det er en balansert bruk av nyttige figurer og flytdiagrammer, samt understreking av hovedpoengene i fargede tekstbokser. Inndelingen med underoverskrifter virker naturlig og oversiktlig. Imidlertid fremstår layouten som noe kjedelig på grunn av liten font og mye tekst i forhold til illustrasjoner.

  Boken fyller et tomrom på den nyere nordiske lærebokarena med nettopp den målsettingen forfatterne har hatt. Jeg konkluderer med at boken gir en svært god oversikt over akutt kirurgi, uten at den gir alle svarene på praktiske spørsmål.

  Jeg anbefaler boken til kirurger under utdanning. Spesielt traumatologidelen egner seg også som oppfrisking for spesialister i kirurgi med akuttfunksjon og med begrenset traumeerfaring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media