Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Christian Borchgrevink

I dette nummeret

Nyheter

Truls E. Bjerklund Johansen
Stine Bjerkestrand Nesje

Medisin og vitenskap

Mette Ystgaard
Nils Petter Reinholdt
Jorulf Husby
Lars Mehlum
Sara Rise Langlo
Maria Ramberg
Berit Grøholt
Kjell Haram
Eirik Søfteland
Tor Hervig
Jouko Pirhonen
Morten Lund-Johansen
Sylvi Aanderud
Thomas Schreiner
Jens Bollerslev
Søren Jacob Bakke
Øyvind Johannesen
Sven M. Carlsen
Johan Cappelen
Johan Svartberg
Tommy Aronsen
Lars Martin Rekkedal
Anton Hole
Petter Aadahl
Unni Syversen
Johan I. Halse
Geir Falck
Guttorm Brattebø
Åse Brinchmann-Hansen
Marta Ebbing
Tore Gude
Tor Anvik
Anders Bærheim
Ole Bernt Fasmer
Hilde Grimstad
Per Hjortdahl
Are Holen
Terje Risberg
Per Vaglum
Kirsti Silvola
Tordis Sørensen Høifødt
Thorbjørg Guttormsen
Olav Burkeland
Thorbjørg Guttormsen
Tordis Sørensen Høifødt
Kirsti Silvola
Olav Burkeland
Kirsten Irene Stordal
Atle Roness
Geir Haaland
Kjell Johansen
Dag Hagemann Søvik
Jan Wimpelmann

Profesjon og samfunn

Wenche Østerlie
Siri Forsmo
Kristen Ringdal
Berit Schei
Olaf Gjerløw Aasland
Elisabeth Gjerberg
Odd Kristian Reme
Espen Walstad
Jan Halvor Harsem
Roy Erling Furre
Jan Henriksen
Kenneth Fjellstad
Tor Olav Isaksen
Jan C. Frich
Anne Luise Kirkengen
Per W. Vaglum
Torgeir Bruun Wyller
Tore Sanner
Øivind Larsen
Steinar Westin

Kommentar og debatt

Elisabeth Swensen
Gisle Roksund
Gunnar Houge
Torunn Fiskerstrand
Nina Øyen
Petter Elstrøm
Tore W. Steen
Jan-Øivind Holm
Torben Wisborg
Jon Lamvik
Peter F. Hjort
Per Fugelli
Jan Helge Solbakk
Karl-Gerhard Hem
Arne Sandervang

Oss imellom

Jens-Eirik Larsen

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

På tampen