Om og for kvinnelige leger – i USA

Elin Olaug Rosvold Om forfatteren
Artikkel

Marjorie A., Bowman

Erica, Frank

Deborah I. , Allen

Women in medicine

Career and life management. 3. utg. 187 s, tab. Heidelberg: Springer, 2002. Pris EUR 50

ISBN 0-387-95309-4

Bowman og Allen har tidligere utgitt to utgaver av denne boken under navnet Stress and women physicians i 1988 og 1990. I denne tredje, betydelig omarbeidede versjonen har de fått med seg Erica Frank. Hun er ansvarlig for en stor studie av amerikanske kvinnelige leger på 1990-tallet: The Women Physicians’ Health Study. En rekke interessante resultater fra denne studien er presentert i boken.

Formålet med boken er å hjelpe kvinnelige kolleger med å mestre livet som lege både privat og på jobben. De ulike kapitlene inneholder derfor en blanding av faktakunnskap om kvinnelige legers liv og helse samt praktiske råd om hvordan ulike problemer kan løses. Det siste har begrenset interesse for leger utenfor USA, siden mange av rådene gjelder amerikanske forhold. Fakta er også for en stor del hentet fra studier i USA, og vi finner få referanser til relevante studier i England og Skandinavia. Dette innebærer at ikke alt uten videre lar seg overføre til norske forhold. Boken favner imidlertid tematisk bredt, og leseren får en god innføring i hva man i dag vet om ulike sider ved legeyrket. Selv om kvinnene er i fokus, er de ofte sammenliknet med sine mannlige kolleger, slik at man også får et innblikk i mannlige legers liv og arbeidsforhold.

Boken omhandler temaer som stress, konflikten mellom jobb og privatliv, kjønnsdiskriminering, helseatferd, arbeidsinnhold og karrieremuligheter. I tillegg drøftes spesielle utfordringer som møter leger som tilhører en etnisk minoritet, har en kronisk sykdom eller nærmer seg pensjonsalderen. Den brede tilnærmingen medfører at noen temaer ikke blir behandlet med så stor dybde som man kunne ønske, men boken inneholder en fyldig referanseliste for den som ønsker å lese mer.

Selv om boken er skrevet for amerikanske forhold, er den interessant også for norske leger som ønsker å lære mer om hvordan legeyrket påvirker livet deres. Mest aktuell er den kanskje for leger som jobber med andre leger, i lege-for-lege-ordningen eller som støtteleger.

Anbefalte artikler