Kostnadene ved sykefravær

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  SINTEF Unimed har i prosjektet Økonomiske konsekvenser av sykefravær (1) beregnet bedriftenes kostnader ved sykefravær til kr 1 700 per fraværsdag. Arne Sandervang hevder i sitt tilsvar i Tidsskriftet nr. 13/2003 at lønnsutgifter til den sykmeldte må komme i tillegg, som en regnskapsdokumentert kostnad (2).

  Dette er feil. Lønnsutgifter er ikke kostnader knyttet til sykefraværet, men et resultat av at bedriften har valgt å ansette arbeidstakeren. Lønnsutgifter blir ikke påvirket av at noen er sykmeldt: I de første 16 sykmeldingsdagene er lønnskostnadene, når man ser bort fra produksjonstapet osv., det samme enten personen er syk eller frisk.

  Andre ulemper for bedriften som følge av sykefravær, i tillegg til produksjonstap, kan i prinsippet kostnadsberegnes slik Sandervang hevder. Det hadde vært et meget interessant prosjekt.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media