Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Resept med personnummer

  Resept med personnummer

  Legeforeningen har mottatt forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra Helsedepartementet. Som ledd i gjennomføring av reseptbasert legemiddelregister er det foreslått at resepter skal påføres pasientens personnummer, og at dette må hjemles i forskrift. Nummeret skal ikke registreres i eller fremgå av registeret, men skjules gjennom konvertering til et pseudonym.

  Av personvernhensyn er Legeforeningen i utgangspunktet skeptisk til at personnummer i økende omfang benyttes sammen med andre sensitive opplysninger. I denne konkrete saken ser imidlertid foreningen nødvendigheten av å oppgi nummeret som grunnlag for opprettelse av personentydig pseudonym. Legeforeningen anser at det i forskriftsutkastet vises at personvernet søkes tatt på alvor, ved at pasient og forskrivers identitet pseudonymiseres av en tredjepart kalt tiltrodd pseudonymforvalter.

  Legeforeningen mener departementet bør åpne for at resepter uten personnummer unntaksvis kan bli ekspedert, ettersom det forekommer konsultasjoner der pasientens personnummer ikke lar seg fremskaffe, for eksempel når barn tilses ved legevakt.

  Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19284

  Ny representant til Akademikerne – Frie yrker

  Ny representant til Akademikerne – Frie yrker

  Arvid Mikelsen (sekretariatet) er oppnevnt som Legeforeningens nye representant i Akademikerne – Frie yrker. Åge Henning Andersen viderefører sitt verv som vararepresentant.

  Samarbeidsråd for elektronisk samhandling

  Samarbeidsråd for elektronisk samhandling

  Legeforeningen oppnevnte konstituert avdelingsleder Audun Fredriksen som Legeforeningens representant i Sosial- og helsedirektoratets samarbeidsråd for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren.

  Forvaltning av blåreseptordningen

  Forvaltning av blåreseptordningen

  Helsedepartementet har i en forespørsel bedt om Legeforeningens syn på forvaltningen av blåreseptordningen. Departement mener at flere vilkår ikke blir etterlevd av legene.

  I et svar til Helsedepartementet sier Legeforeningen seg enig i at det er viktig å oppnå best mulig utnyttelse av offentlige midler ved at blåreseptordningen praktiseres i henhold til regler og intensjoner. Foreningen påpeker også at flere av de tiltak som Helsedepartementet foreslår synes fornuftige, spesielt de som angår forbedret informasjon til legene.

  Legeforeningen gir i brevet uttrykk for at man gjerne vil gå inn i en dialog med Helsedepartementet om saken, og anmoder derfor om et møte der man kan drøfte art og omfang av eventuelle avvik, samt fornuftige tiltak for å korrigere slike.

  Les hele uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19593

  Spørrespalte om inkluderende arbeidsliv

  Spørrespalte om inkluderende arbeidsliv

  Rikstrygdeverket og Legeforeningen samarbeider om en spørrespalte på Internett for spørsmål knyttet til den nye sykmeldingsattesten/funksjonsvurderingen. Denne er nå i drift.

  Spørsmål og uklarheter i forbindelse med inkluderende arbeidsliv, kan sendes inn til spørrespalten og vil bli besvart. Spørrespalten finner du på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18407

  Ny leder i nord

  Ny leder i nord

  Finnmark legeforening har gjenvalgt Tor Ø. Seierstad som leder for perioden 01.09. 2003–31.08. 2005. Årsmøtet innvilget imidlertid permisjon for Seierstad i perioden 01.09.03–01.02.04. I denne perioden vil Kenneth Johansen, gjenvalgt nestleder, fungere som leder for fylkesavdelingen.

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan laste ned søknadsskjema for ID-kort på www.legeforeningen.no  i rft- eller pdf-format.

  Du kan også ringe Legeforeningens sentralbord (23 10 90 00) for å få tilsendt søknadsskjema, sende faks (23 10 90 10) eller e-post (legeforeningen@legeforeningen.no). Kopi av norsk autorisasjonsbevis skal legges ved den utfylte søknaden. ID-kortet koster 200 kroner og sendes på postoppkrav ca. én til to uker etter mottatt søknad.

  Ut og reise?

  Ut og reise?

  VIA Flyspesialisten er Legeforeningens leverandør av reisebyråtjenester.

  Alle som utfører reiser som skal dekkes eller refunderes av Legeforeningen med tilhørende fond, skal benytte seg av denne avtalen.

  Alle reiser bør bestilles hos VIA Flyspesialistens kontor i Oslo. Overnatting anbefales bestilt direkte hos Legeforeningens avtalehotell.

  Legeforeningen har avtale med Rainbow Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Soria Moria. Soria Moria har spesialpris på overnatting også ved private reiser.

  Les mer om avtalen og tilbudene på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=243Her finner du blant annet informasjon om retningslinjer ved reiser for medlemmer, skjemaer (bestilling og reiseregning og kontaktinformasjon for bestilling av reiser). Du finner også informasjon om restplasser og ferie.

  Tilskudd til deltakelse i veiledningsgrupper

  Tilskudd til deltakelse i veiledningsgrupper

  Sosial- og helsedirektoratet har for 2003 gitt tilskudd til finansiering av deltakelse i veiledningsgrupper for allmenn- og samfunnsmedisin i Nord-Norge, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Søknadsskjema og nærmere retningslinjer finnes på Legeforeningens Internett-sider.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19526

  Årsmelding på nett

  Årsmelding på nett

  Legeforeningens årsmelding for perioden 1.1. 2002 – 31.12. 2002 er publisert på Legeforeningens nettsider.

  Les årsmelding på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18144

  En adresse for DRG-tilbakemelding

  En adresse for DRG-tilbakemelding

  Det er etablert et system for tilbakemeldinger om systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF). Alle henvendelser om DRG/ISF kan nå sendes til: drginfo@sintef.no

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19225

  Lenkesamlinger på www.legeforeningen.no

  Lenkesamlinger på www.legeforeningen.no

  Det finnes lenkesamlinger på flere av sidene, men de aller fleste ligger under menyvalget Lenker i den horisontale blå menylinjen.

  Les mer på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=141

  Søk på www.legeforeningen.no

  Søk på www.legeforeningen.no

  Søkefunksjonen er tilgjengelig i standardversjon i et felt for hurtigsøk til høyre ovenfor bannerannonsene på hovedsiden. Her kan du skrive inn ett eller flere søkeord direkte. Hovedsøkesiden kommer du til via søkeknappen øverst til høyre på alle nettsidene. Fordelen med å benytte søkesiden er blant annet at du kan velge hvor i nettstedet søket skal foregå. Du kan også gjøre søk i andre relevante søkemotorer fra søkesiden.

  Les mer på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=10904

  Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet

  Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet

  Vedtaksprotokoll fra landsstyrets møte i Molde 20. – 22. mai 2003 er publisert på Legeforeningens nettsider. Du kan lese protokollen sak for sak i nettformat, eller laste den ned i pdf- eller rtf-format. Du finner protokollen ved å velge Fra foreningen i menyen til venstre på siden, og deretter Landsstyremøter, eller ved å gå direkte til: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19532

  Jus for leger på nett

  Jus for leger på nett

  På en temaside på Legeforeningens nettsider ledes brukerne direkte til stoff om jus for leger. Lenkene på sidene er i hovedsak til artikler som tidligere er publisert på Legeforeningens nettsider og i Tidsskriftet, men det finnes også lenker til jusstoff på andres nettsider. Noe av stoffet er også utarbeidet spesielt for temasiden.

  Les mer på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=7987

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media