Veiledning til hjelperen

Per W. Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Susanne, Bang

Rørt, rammet og rystet

Faglig vekst gjennom veiledning. 221 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 260

ISBN 82-05-31092-0

Susanne Bang er en dansk sosialrådgiver og psykoterapeut som i mange år har arbeidet med veiledning av personell som behandler traumatiserte pasientpopulasjoner. Nå har hun sammenfattet lærdommen fra dette arbeidet. Det er blitt en glimrende lærebok om traumatiseringens psykologi og om mekanismene ved terapeuters sekundære traumatisering eller utbrenthet. Og det er blitt en klinisk, jordnær innføring i hvordan veiledning kan utføres slik at de rystende fortellinger om menneskers ondskap, eller det at behandleren selv blir truffet på sine vonde og såre områder, ikke skal ødelegge kapasiteten for rasjonell tenkning eller empatisk innlevelse.

Boken er delt i to hoveddeler, en om traumatisering av terapeuter, og en om veiledningens pedagogikk. Sammen utgjør de et naturlig hele. I begge deler er det en serie av svært gode kliniske eksempler som gjør at det er lett å kjenne igjen situasjonen eller seg selv som behandler eller veileder. Og både teori og praksis formidles i et språk som ligger nært opp til det vi opplever med slike pasienter eller kandidater. På den måten gir den en god hjelp til å strukturere og kognitivt bearbeide egne erfaringer, og til bedre å forstå nye erfaringer som måtte komme, enten man er i behandler- eller veilederrollen.

Boken kan leses med stort utbytte av begge grupper. Den burde inngå som pensum ved de fleste spesialistutdanninger i fag med mange traumatiserte pasienter, som for eksempel gynekologi/obstetrikk, AIDS-medisin, rusmisbruk, allmennmedisin, pediatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Anbefalte artikler