Språklige bilder og forståelse

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Georg, Lakoff

Mark, Johnson

Hverdagslivets metaforer

Fornuft, følelser og menneskehjernen. 228 s, ill. Oslo: Pax, 2003. Pris NOK 268

ISBN 82 - 530- 2474 - 6

Hverdagslivets metaforer er en norsk oversettelse av klassikeren Metaphors we live by, utgitt første gang i 1980. Forfatterne, lingvisten George Lakoff og filosofen Mark Johnson, ønsker med denne boken å demonstrere at språklige bilder eller metaforer er mer enn et poetisk og retorisk virkemiddel. De hevder at metaforene betyr mer for måten vi tenker på enn vår logisk orienterte kultur har vært villig til å akseptere.

I første del av boken viser forfatterne hvordan metaforer knyttet til romlighet gjennomsyrer språket: «Han er i toppform», «Det går nedover med ham» (sunnhet og liv er opp; sykdom og død er ned). Metaforer kan også gjenspeile hva en ting eller et fenomen virkelig er eller består av: «Han brøt sammen» (sinnet er en maskin), «Den opplevelsen knusteham» (sinnet er en skjør gjenstand). En variant av slike metaforer er uttrykk som gir ikke-menneskelige ting eller fenomener menneskelige motivasjoner eller kjennetegn: «Kreften innhentet ham til slutt» (sykdommen er et menneske eller mer presist en fiende). De siste kapitlene i boken omhandler mer grunnleggende filosofiske spørsmål. Forfatterne argumenterer for et pragmatisk begrep om sannhet som står mellom troen på at sannheten enten er absolutt objektiv eller subjektiv.

Hverdagslivets metaforer er en lettlest bok som på relativt få sider belyser grunnleggende trekk ved vår forståelse av virkeligheten. Ett hovedbudskap i boken er nødvendigheten av en kritisk bevissthet om hvordan metaforiske begreper preger måten vi forstår og forholder oss til virkeligheten. Jeg tror boken kan vekke undring og ettertanke hos medisinere. Metaforiske begreper står sentralt både når vi former virkeligheten gjennom klinisk og samfunnsmedisinsk praksis, og når vi skaper kunnskap om virkeligheten gjennom forskning.

Anbefalte artikler