Illegalt organmarked i Europa

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjøp og salg av organer har blitt god butikk i Europa for kriminelle ligaer der leger er involvert.

  Dette kommer frem i en fersk rapport fra parlamentet i Europarådet, som blant annet baserer seg på førstehåndsintervjuer med mennesker som har solgt organer.

  Gapet mellom legalt tilgjengelige organer og pasienter som trenger donororganer øker stadig. Mellom 15 og 30 % av alle europeiske pasienter som venter på nye organer dør i køen, ifølge rapporten. Samtidig finnes det land i Europa der mennesker er så fattige at de er villige til å selge organer. Dette utnyttes av kriminelle ligaer som oppsporer fattige mennesker hovedsakelig i Øst-Europa, der folk selger nyrene sine. Moldova, Europas fattigste land der folks gjennomsnittlige månedslønn er under 400 kroner, er hovedmålet for trafikken. Trafikken kan pågå fordi organtransplantasjon har blitt relativt enkelt med dagens kunnskap og teknologi.

  – Donorene er ofte unge menn mellom 18 og 28 år som lever under svært fattige forhold på landsbygda. De selger nyrer for rundt 20 000 kroner, mens mottakere kjøper dem for opp mot 2 millioner kroner, sier Ruth-Gaby Vermot-Mangold, forfatter av rapporten. Hun påpeker at dette er organisert kriminalitet der blant annet involverte leger tjener masse penger. Tyrkia pekes ut som et land organdonorene reiser til for å få inngrepet utført.

  I rapporten reises spørsmålet om det er riktig at fattige europeere skal betale for rike europeeres helse. Det antydes også at enkelte lands lover er så liberale at de kan åpne for denne typen virksomhet. Parlamentet ber nå om at Europarådet, i samarbeid med relevante organisasjoner, utformer en strategi for å stoppe illegalt salg av organer. De ønsker også å få problemstillingen inn i den europeiske konvensjonen mot handel med mennesker.

  Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2200

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media