Minneord

Artikkel

Professor dr.med. Roald Bjordal døde 18.6. 2003, 75 år gammel. Han var en av pionerene i norsk barnekirurgi og en institusjon på Rikshospitalet gjennom 30 år. Han var en kunstner innen faget, en kunstner med paletten og også musikalsk begavet.

Roald Bjordal var født i Bjordal i Sogn i 1928. Han ble cand.med. i Bergen i 1955, godkjent spesialist i generell kirurgi i 1963 og i barnekirurgi i 1970. Han fikk doktorgraden ved Universiteteti Oslo i 1973 for sitt arbeid om åreknuter. Han var spesiallege 1970 – 86 og professor og avdelingsoverlege ved Barnekirurgisk seksjon, Rikshospitalet, fra 1986 til han gikk av med pensjon i 1996. Han var formann i Norsk barnekirurgisk forening 1979 – 87.

Kirurgien var en del av hans kunstneriske sjel. Bjordal likte å operere og var en meget dyktig kirurg. Han likte også å undervise og holdt glimrende foredrag og forelesninger med illustrasjoner fra sin store samling av bilder av de mange sjeldne og kompliserte tilstander vi møter innen barnekirurgien.

Roald Bjordal var snill, imøtekommende og lett å samarbeide med. Han var flink til å samtale med barnas foreldre og gi informasjon – ofte i form av skisser som han tegnet raskt og elegant. Han klarte å beholde sin styrke på arbeidsplassen og i hjemmet til tross for at han måtte behandles for kreft i 1973, og han overvant også tilbakefall av sykdommen i 1977.

Roald hadde mange interesser. Han elsket å gå i teater og på konsert. Han var ikke bare kunstinteressert, men også utøvende kunstner og laget mange vakre akvareller, malerier og skulpturer. Han gledet seg til pensjonsalderen, men fikk aldri nyte den slik han hadde håpet og fortjent, fordi han ble rammet av hjerneslag med lammelser. Men til tross for det kom han seg i teater, på konsert og opp den stupbratte skrenten til sitt kjære sted i Bjordal. Det klarte han fordi han hadde Brit ved sin side. Vi som skyldte ham så mye, hadde så lite av vår tid å gi ham den siste tiden.

Mange pasienter, pårørende og kolleger minnes ham med stor takknemlighet.

På vegne av barnekirurger ved

Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus, Sigvald Refsum, Ragnhild Emblem og Karl Olav Viddal

Anbefalte artikler