Screening for chlamydia

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av ti rekrutter i Skottland var infisert med chlamydia, hele 88 % av tilfellene var asymptomatiske. Screening er ønskelig, men hvordan?

  Tidligere studier har antydet at forekomsten av chlamydiainfeksjon hos unge menn har vært betydelig lavere enn hos unge kvinner. Disse studiene har trolig undersøkt lite representative utvalg. I den skotske studien var det ingen selvseleksjon med hensyn til seksuell aktivitet og alle rekruttene deltok i studien (1). Forskerne påviste 78 chlamydiapositive blant de 800 rekruttene, 69 av dem var asymptomatiske, mens ni bare hadde lette symptomer.

  I en annen studie undersøkte forskere nærmere 600 ungdommer ved en prevensjonsklinikk i London. Det viste det seg at infeksjonen var spredd jevnt over aldersgruppen som søkte klinikken. Nesten alle kvinnene som var i alderen 12 – 21 år, foretrakk å bli kontaktet på mobiltelefon (2).

  – Prøvetaking av unge menn har i mange år vært en utfordring, sier professor Finn Egil Skjeldestad ved Institutt for Kvinne-Barn, NTNU. Blant norske rekrutter har chlamydiaforekomsten vært lav. Det er derfor ikke sikkert at vi kan overføre de skotske resultatene til norske forhold. Derimot har omfanget og volumet av prevensjonsveiledning ved ungdomshelsestasjonene økt, og vi må i større grad intensivere chlamydiascreeningen blant unge jenter med urinbaserte prøver.

  – Oppfølging av prøveresultat via mobiltelefon tror jeg vil blitt godt mottatt av de unge, men det forutsetter at helsesøstre som arbeider ved ungdomshelsestasjonene får tilstrekkelig kompetanse i smittesporingsarbeid, sier Skjeldestad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media