Aldri utlært

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Å praktisere medisin vil si å treffe beslutninger som får betydning for andre menneskers liv. Beslutningene må treffes under stor grad av usikkerhet både fordi medisin ikke er en eksakt vitenskap og fordi medisinsk kunnskap og teknologiske muligheter er i stadig utvikling. En lege blir aldri utlært, men det betyr ikke at man ikke kan lære seg å bli en god lege!

Som vanlig utgir Tidsskriftet ved høstsemesterets begynnelse et nummer som særlig er viet undervisning og utdanning. Det retter seg spesielt mot studenter og utdanningskandidater, men er også ment som en inspirasjon og påminning til alle andre om hvilke muligheter for faglig utvikling og oppdatering som finnes.

Anbefalte artikler