Artikkel

Medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning 2002 – 03, endelige tall per 1.6. 2003. Antall kvinner og menn, totalt antall og herav med gebyrstipend

Kvinner

Menn

Prosent Kvinner

Prosent Menn

Totalt

Herav med gebyrstipend

Ungarn

270

216

55,6

44,4

486

457

Polen

193

196

49,6

50,4

389

378

Tyskland

178

111

61,6

38,4

289

0

Danmark

156

71

68,7

31,3

227

0

Irland

89

52

63,1

36,9

141

82

Australia

53

43

55,2

44,8

96

7

Storbritannia

47

23

67,1

32,9

70

23

Tsjekkia

40

27

59,7

40,3

67

66

Nederland

24

24

50,0

50,0

48

11

Sverige

29

16

64,4

35,6

45

0

Slovakia

10

4

71,4

28,6

14

14

Malta

7

5

58,3

41,7

12

4

Østerrike

1

4

20,0

80,0

5

3

USA

2

3

40,0

60,0

5

5

Bosnia/Hercegovina

2

2

50,0

50,0

4

3

Belize

3

1

75,0

25,0

4

4

Jugoslavia

2

2

50,0

50,0

4

3

Spania

3

0

100,0

0,0

3

3

Italia

3

0

100,0

0,0

3

3

Pakistan

3

0

100,0

0,0

3

3

Romania

0

3

0,0

100,0

3

3

Ukraina

1

2

33,3

66,7

3

2

Belgia

1

1

50,0

50,0

2

2

Bolivia

2

0

100,0

0,0

2

2

Cuba

1

1

50,0

50,0

2

2

Sveits

0

1

0,0

100,0

1

0

Chile

1

0

100,0

0,0

1

1

India

0

1

0,0

100,0

1

1

Nigeria

1

0

100,0

0,0

1

1

Peru

0

1

0,0

100,0

1

1

Filipinene

1

0

100,0

0,0

1

0

Venezuela

0

1

0,0

100,0

1

0

Totalt

1 123

811

58,1

41,9

1 934

1 084

Anbefalte artikler