Nytt fra nett

Artikkel

Beskytter soling mot multippel sklerose?

Ja, tror tasmanske forskere som har observert en interessant effekt av soleksponering i ung alder. Forskerne mener at for lav eksponering for solens ultrafiolette (UV) solstråler i barne- og ungdomsårene kan være en årsak til at noen mennesker får multippel sklerose.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2275

Kampen mot polio får topp prioritet

Verdens helseorganisasjon går i gang med massevaksinering av barn i fire land hvor poliomyelitt fortsatt er en stor helsetrussel.De fire landene er India, Nigeria, Pakistan og Egypt, som til sammen står for 99 % av alle nye poliotilfeller i verden. Vaksinasjonskampanjene startet i august og vil pågå ut året.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2177

Sykehuspasienter for dårlig informert

Bare én av tre pasienter ved britiske sykehus er fornøyd med legemiddelinformasjonen de får ved utskrivning.Det går frem av den offentlige pasientundersøkelsen i Storbritannia, utført blant 95 000 pasienter ved til sammen 176 akuttsykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2244

Reduksjon i tobakksbruken fortsatt viktig

– Implementering av rammekonvensjonen om tobakk blir en tøffere oppgave enn det var å få den vedtatt. Det sa Lee Jung-Wook, ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i en tale på den tolvte verdenskonferansen om tobakk eller helse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2208

Nedgang i tenåringsaborter

Aborthyppigheten blant tenåringer har aldri vært så lav som nå.De siste årene har andelen svangerskapsavbrudd blant tenåringer gått jevnt og trutt nedover, og den er nå lavere enn noen gang siden lov om selvbestemt abort ble innført i 1979, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2163

Ofrer ferien for å skape forskningsinteresse

Medisinstudent Kristin Viste ved Universitetet i Bergen (UiB) har brukt ferien til å arrangere sommerleir om medisinsk forskning for ungdom. Hun ville øke interessen for medisinsk og biologisk forskning, og tok derfor initiativet til sommerleiren for fem år siden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2252

Tette fødsler forbundet med komplikasjonsrisiko

Korte svangerskapsintervaller gir økt risiko for prematur fødsel, neonatal død og lav fødselsvekt. Det fremgår av en studie som omfatter 89 000 annengangsfødende kvinner i Skottland i perioden 1992 – 98 publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2269

Tematiske samlesider på Internett

Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne temasider på www.tidsskriftet.noVelg Tema fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet i 2003, og lenker til artiklene som er publisert i seriene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Leger i Norge

Bildeserien Leger i Norge som har gått i Tidsskriftet fra nr. 1/2003, har nå fått en egen nettside på www.tidsskriftet.no. På nettsiden finner du lenker til alle bildene i serien som er publisert. Velg Leger i Norge fra menyen til venstre på Tidsskriftets nettside.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2161

Spesialistannonser på Internett

I hvert nummer av Tidsskriftet annonserer flere spesialister sitt tilbud. Nå er det også mulig å søke i disse annonsene på Tidsskriftets nettsider. Det kan gjøres søk på spesialitet, geografi, en kombinasjon av disse to og i fritekst.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_spa.sok

Anbefalte artikler