Røykfritt hjem gir påvist helseeffekt

Artikkel

Røykeforbud i hjemmet må til for å beskytte spedbarn mot passiv røyking. Utlufting av tobakksrøyk har ingen påvist effekt. Det er allerede kjent at tiltak som reduserer eksponering for tobakksrøyk tidlig i livet kan redusere risikoen for blant annet plutselig uventet spedbarnsdød, men kunnskap om hvor effektive tiltak er, har vært begrenset. Nå viser en fersk, britisk studie at røykeforbud i hjemmet gir en signifikant reduksjon av stoffet kotinin, det viktigste nedbrytningsproduktet fra nikotin, i barnets urin.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2219

Anbefalte artikler