Statiner er gunstig for nyretransplanterte

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Statiner er god profylakse mot hjerte- og karsykdommer og gir minimale interaksjoner med immunsupprimerende behandling.

I en norskledet multisenterstudie ble 2 100 nyretransplanterte med kolesterolverdi 4 – 9 mmol/l randomisert til behandling med enten fluvastatin eller placebo (1). Primærendepunkt var forekomst av alvorlig kardiovaskulær hendelse. Oppfølgingstid var gjennomsnittlig 5,1 år.

Behandlingsgruppen fikk redusert kolesterolnivået med 32 % sammenliknet med placebogruppen. Det var færre tilfeller av hjertedød og ikke-fatalt infarkt i statingruppen (70 versus 104), men forskjellene var ikke statistisk signifikante.

Forfatterne påpeker at nyretransplanterte har økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og at bruk av immunsupprimerende legemidler trolig forsterker risikofaktorer som høyt kolesterol eller høyt blodtrykk.

– Vi vet at statiner minsker risikoen for hjerte- og karsykdommer, men det er første gang at denne effekten blir studert hos nyretransplanterte, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

– På bakgrunn av studien bør sannsynligvis alle nyretransplanterte få statiner. Mange pasienter har tegn på aterosklerose på transplantasjonstidspunktet og skal ha statiner etter vanlige retningslinjer. Hos hjertetransplanterte er det mye som tyder på at både aterosklerose og andre inflammatoriske prosesser kan bremses av statiner. Vi vet også at behandlingen er trygg for transplantasjonspasienter, sier Madsen.

Anbefalte artikler