Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Voksenpsykiatrisk senter, Hospitalet Betanien, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 16.6. 2003.

Årsmøter i fylkesavdelingene

Rogaland legeforening

Torsdag 28. august kl 19 – 21

Hotell Victoria, Stavanger

Hedmark legeforening

Fredag 29. august kl 18

First Victoria Hotell, Hamar

Møre og Romsdal legeforening

Lørdag 30. august, kl 15

Rica Seilet Hotell, Molde

Sogn og Fjordane legeforening

Lørdag 20. september, ca. kl 12

Alexandra Hotell, Loen

Anbefalte artikler