Mer multiresistent tuberkulose i Norge

Artikkel

Antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge er høyere enn noen gang tidligere.

I 2002 ble det påvist multiresistens hos sju av 192 pasienter som hadde oppvekst av tuberkulosebasiller i mikrobiologisk prøvemateriale. Dette er det høyeste antall meldte tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge noen gang, viser tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I årene 1997 – 98 ble det meldt om to tilfeller av multiresistens, i 1999 var det tre tilfeller, i 2000 fire og 2001 fem tilfeller. I denne perioden har det totale antall tilfeller av tuberkulose i Norge vært stabilt på mellom 250 og 300 per år. Selv om det er mer multiresistens enn før, er økningen langt fra dramatisk, ifølge Folkehelseinstituttet. – Men den må betegnes som bekymringsfull, påpeker Brita Askeland Winje ved instituttet.

Definisjonen på multiresistens er at tuberkulosebasillene er resistente mot både isoniazid og rifampicin, to av de fire hovedmedikamentene som benyttes i behandlingen av tuberkulose. Resistens mot isoniazid er mest vanlig, og ble i fjor påvist i til sammen 22 av de 192 mikrobiologiske isolatene der det var oppvekst av tuberkulosebasiller. Pasienter med asiatisk og afrikansk bakgrunn utgjorde 19 av de 22 tilfellene av isoniazidresistens, og seks av de sju tilfellene med kombinert isoniazid- og rifampicinresistens, altså multiresistens.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2194

Anbefalte artikler