Lærebok i intensivmedisin

Harald Moen Om forfatteren
Artikkel

Gerard J., Crinier

Gilbert E., D’Alonzo

Critical care study guide

Text and Review. 840 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2002. Pris USD 69,95

ISBN 0-387-95164-4

Dette er ny bok i intensivmedisin som er beregnet på leger i utdanning innen dette området. Den er delt inn i tre hovedområder: Intensivmedisinske prosedyrer, Patofysiologisk forklaringer og Prinsipper for behandling av den kritiske syke.

Boken er grei og oversiktlig. Den er godt utstyrt med fine tegninger og tabeller. Viktige problemstillinger er fremhevet i margen, slik at hovedpunkter blir forsterket. Den innbyr til å lage egne notater og kommentarer. Når det gjelder behandling, er boken preget av noe dårlige referanser slik at forfatternes sedvane har fått en for sterk plass. Da den er amerikansk, vil også en del medikamenter være noe fremmed. Noen behandlingsprinsipper ligger også på etterskudd, uten at det forringer bokens grunnleggende verdi. Den har imidlertid ikke som hensikt å være en komplett bok i intensivmedisin, men et godt hjelpemiddel i starten av et vanskelig fag. I så måte er den vellykket, og leseren vil ha stor glede av å arbeide med den. Prisen synes bra, og den er skrevet på godt papir.

Anbefalte artikler