Uavklart om inhalerbar insulin

Artikkel

En norsk metodevarsling fra Senter for medisinsk metodevurdering slår fast at insulin til inhalasjon fortsatt må betraktes som utprøvende behandling. Dette til tross for at metoden får økende oppmerksomhet og en rekke produsenter er i gang med å utvikle inhalatorer beregnet på klinisk bruk. Ifølge metodevarslingen, som er sendt ut til en rekke helseforetak og kliniske miljøer, er inhalerbar insulin under utprøvning som et alternativ eller supplement til tradisjonelle insulininjeksjoner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2186

Anbefalte artikler