Mange utfordringer i legers videre- og etterutdanning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helseforetaksreformen, veiledning av leger under spesialisering og spesialitetsstruktur var blant temaene på spesialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanningen for leger.

  Hans Kristian Bakke
  Hans Kristian Bakke

  Gruppeføring av utdanningsavdelinger, teoriundervisning, akademisk tjeneste og de strukturelle endringer som foregår i helseforetakene, var noen av utfordringene som Legeforeningens president Hans Kristian Bakke, pekte på.

  – Fordeling av oppgaver mellom sykehus, endring av pasientstrømmer, pasientkategorier og prosedyrevolum som flyttes ut av sykehus og over i private institusjoner som har avtale med de regionale foretakene, blir en stor utfordring for kvaliteten på spesialistutdanningen, sa Bakke.

  Han sa også at endringene i helseforetakene kan by på fremtidige endringer i spesialitetsstrukturen, med nye faggrenser og nye samarbeidsformer: – Det synes imidlertid å være behov for å se klarere konturer av endringene i sykehusene før spesialitetsstrukturen endres, mente presidenten.

  Elektroniske datasystemer er også blitt en del av hverdagen i Legeforeningen. Siden 2000 har flere hundre leger gjennomført ett eller flere av de fem kursene som til nå er lagt ut på nettet. – Fordi medisinen som fag endrer og utvikler seg med akselererende hastighet, blir læring som metode stadig viktigere. Den skal sikre at legene har den kompetansen som gjør det mulig å utøve god medisin gjennom en lang yrkeskarriere, og det er dette perspektivet som må være styrende for Legeforeningens arbeid med legers grunn-, videre- og etterutdanning, fremholdt Bakke.

  – God utdanning er fundamentet i et medisinsk kvalitetssystem som krever faglighet på en rekke områder utover medisinen, slik som ledelse, kommunikasjon, evne til samhandling og tverrfaglighet. God utdanning krever også tilførte ressurser basert på utdanningsansvaret, understreket Bakke.

  Les hele referatet på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19660

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media