Mer dårlig nytt om hormonterapi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Hormonterapi kan være assosiert med økt risiko for tidlig avansert brystkreft.

Det fremgår av en utvidet analyse av data fra WHI-studien, der 16 600 postmenopausale kvinner ble randomisert til behandling med enten kombinasjonen østrogen og progestin (gestagen) eller placebo (1). Studien ble stanset etter fem år på grunn av påvist overhyppighet av brystkreft blant kvinnene som fikk hormonterapi.

Nye funn tyder også på at de 245 brystkrefttilfellene i hormongruppen var mer alvorlig enn de 185 tilfellene i placebogruppen. 199 respektive 150 tilfeller var invasiv kreft, og svulstene i hormongruppen var gjennomgående større (1,7 cm versus 1,5 cm) og viste økt spredningstendens (25,4 % versus 16 % av tilfellene).

– Studien viser at hormonterapi ikke bare er forbundet med økt brystkreftrisiko, men muligens også økt risiko for å utvikle mer aggressive svulster. Dette er stikk i strid med tidligere antakelser, sier professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Njølstad påpeker at WHI-studien har avdekket en rekke andre uheldige effekter av hormonterapi, bl.a. knyttet til risiko for koronarsykdom, hjerneslag og demens. Hun advarer imidlertid mot å generalisere resultatene: – Studien gjelder utelukkende kombinasjonsbehandling hos eldre kvinner, men effektene av østrogen og progesteron hver for seg er uavklart.

Anbefalte artikler