Tobakk og helseskader

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Knut-Olaf, Haustein

  Tobacco or health?

  Physiological and social damages caused by tobacco smoking. 446 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2003. Pris GBP 63

  ISBN 3-540-44031-3

  I forhold til de betydelige skadevirkningene i forbindelse med bruk av tobakk og det store antall vitenskapelige artikler som publiseres hvert år, foreligger det relativt få bøker om emnet. Spesielt er det et stort behov for en bok som kan gi en generell oversikt over helseskader i forbindelse med bruk av tobakk. Forfatteren angir at boken er ment å henvende seg til fagfolk og sosiologer så vel som til politikere.

  Boken er oversatt fra tysk. Forfatteren påpeker imidlertid at boken er utvidet og oppdatert i forhold til den tyske utgaven. Boken består av 15 kapitler som tar for seg emner som tobakkens historie, tilsetningsstoffer i tobakk, nikotinavhengighet, en rekke helseskadelige effekter, røykeavvenning, reklameforbud og politikk og tobakksindustri.

  Boken inneholder et meget stort antall referanser og for enkelte underkapitler opptar listen av referanser nesten like mange sider som teksten. På mange områder er boken meget detaljert. Den store detaljrikdommen gjør imidlertid at boken er vanskelig tilgjengelig og den er ikke egnet til å gi en generell innføring i emnet tobakk og helseskader. Emner som passiv røyking, hjerteinfarkt og lungekreft har dessuten fått en forbausende liten omtale. Tobakksprodukter som snus og skrå er bare omtalt på et par sider og røyking av rullings er ikke omtalt. Forfatteren er farmakolog og kapitlene som omhandler forfatterens spesialområder, nemlig nikotinavhengighet og farmakoterapi av nikotinavhengighet, er meget leseverdige.

  Til tross for at boken har mangler, har den betydelig verdi som oppslagsbok og bør finnes i fagbiblioteker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media